Aanpak zwerfafval begint 23 september

Op zaterdag 23 september om 10.00 uur neemt wethouder Hans Nijhof – samen met de jeugd van FC Driebergen – zwerfafval letterlijk ‘op de schop’. Hiermee roept hij alle gebruikers van Sportpark De Woerd op om altijd en overal je eigen rommel op te ruimen: “Jouw troep kan best de bak in”!

Tegelijkertijd start op de sportclubs een communicatiecampagne. Posters met leuzen als “Welkom! Doe alsof je thuis bent. Samen houden we het hier schoon” en “Ik ben supporter van een schone sportclub” sieren de kantines. Alle kliko’s buiten zijn voorzien van grote stickers met “Zo houden we onze club schoon”.

Op de parkeerplaatsen en de skatebaan zijn sinds kort zes nieuwe afvalbakken in gebruik genomen. Zo kunnen ook buiten de eigen sportterreinen bezoekers hun afval in een afvalbak kwijt. Dat deze bakken er niet waren was de verenigingen al lange tijd een doorn in het oog. Als iedereen deze bakken ook daadwerkelijk gebruikt, krijgt het sportpark een schone en opgeruimde aanblik. Gemeente én de verenigingen zorgen samen voor het legen van deze afvalbakken.

Achtergrond

Dat er veel zwerfafval op Sportpark De Woerd in Driebergen voorkomt wordt door veel gebruikers en bezoekers van het park als hinderlijk ervaren. Het gaat niet alleen om de sportvelden zelf. Juist en vooral om de openbare ruimte: op en rond de parkeerplaatsen, in het openbaar groen, op het ‘derde veld’ en de daarnaast gelegen skatebaan.

Zwerfafval opruimen is één van de taken van de gemeente. De gemeenteraad heeft – uit budgetoverwegingen – besloten dat dit op beeldkwaliteitsniveau C gebeurt. Dat wil zeggen dat er toch nog redelijk veel rommel kan liggen, bijvoorbeeld tot wel 25 stuks ‘grof zwerfafval’ per 100 vierkante meter. Meer opruimen kost nou eenmaal meer.

Voorkómen van zwerfafval is natuurlijk beter dan opruimen. Maar dit kan de gemeente niet alleen! Middels het Actieplan Zwerfafval (sinds 2016 in uitvoering), probeert de gemeente in samenwerking met vele partijen de oorzaken van zwerfafval aan te pakken. Sportpark De Woerd werd in het actieplan aangewezen als één van de aandachtsgebieden. Tijdens enkele gesprekken met de sportverenigingen, BSO’s, wijkagent en de gemeente werd de gezamenlijke aanpak helder.

Bij de communicatie over zwerfafval gebruikt de gemeente altijd de boodschap ‘Buiten Gewoon Heuvelrug Schoon’. Want een schone Heuvelrug, dat willen we toch allemaal?