Glaspunt Driebergen

Wil je een artikel of verslag plaatsen op de website van FC DRIEBERGEN?

Dat kan eenvoudig door je eenmalig te registreren. Na registratie krijg je toegang tot de omgeving om een artikel in te dienen. Je kan daar ook foto’s toevoegen.

Nadat je geregistreerd bent kun je op inloggen door hier te klikken.

Het artikel of verslag dat je indient moet gerelateerd zijn aan FC Driebergen. Als het artikel ingediend is wordt de redactie daarvan op de hoogte gesteld. De redactie beoordeelt of het bericht geplaatst gaat worden op de website en/of op facebook en twitter.

Naast het plaatsen van het bericht via een registratie kun je berichten ook gewoon e-mailen naar de redactie. Dit kan naar redactie@fcdriebergen.nl.

Vraag is of je foto’s wil aanleveren minimaal 1960 pixel breed, zo kunnen we dit ook plaatsen op de schermen in de kantine.

We hopen op vele mooie artikelen en verslagen!

Redactie FC Driebergen