Ben jij de Groene Kampioen?

Groene ClubkampioenTraditionele energiebronnen zoals olie en gas raken op. Onze kinderen hebben recht op een duurzaam leven. We moeten dus gebruik gaan maken van alternatieve energiebronnen. Zonne-energie zorgt voor onafhankelijkheid. Stichting Sportcentrum de Woerd (SSDW) heeft daarom het initiatief genomen om zonnepanelen te gaan plaatsen op het dak van Sportcentrum De Woerd. Tijdens de recente nieuwbouw is bouwkundig al rekening gehouden met het plaatsen van zonnepanelen.

SSDW neemt dit initiatief in nauw overleg met haar gebruikers FC Driebergen, Driebergse Toerclub (DTC) en kinderopvang SKDD. De besparing van energie komt namelijk de gebruikers van het sport-centrum ten goede. SSDW roept, samen met FC Driebergen, DTC en SKDD alle gebruikers, leden, deelnemers, bedrijven en inwoners van Driebergen op om dit groene initiatief te ondersteunen. Hoe jij dit initiatief kunt ondersteunen lees je hier of in deze brochure.

Sportcentrum De Woerd gaat verantwoord om met het gebruik van energie. Toch is het stroomverbruik flink, circa 96.000 kWh per jaar. Verreweg het grootste gedeelte wordt verbruikt door de lichtmasten (90%).

Het zonnige plan

Tijdens de bouw van het nieuwe clubhuis is een gedeelte van het dak versterkt voor plaatsing van zonnepanelen. SSDW wil nu graag 144 van deze zonnepanelen plaatsen en kan daarmee circa 35% van de verbruikte energie zelf produceren, namelijk 35.000 kWh.

De aanschaf van de installatie vraagt echter een flinke investering van ongeveer € 40.000,-. Geld dat SSDW niet heeft. Help SSDW en daarmee FC Driebergen, DTC en SKDD met dit initiatief en wordt ook een Groene Kampioen. Je kan al meedoen vanaf € 250,- per paneel of uiteraard een meervoud hiervan.

Waarom zou ik meedoen?

 • Een investering in duurzaamheid: met het sporten investeer je al in een gezonde toekomst voor jezelf, je kind(eren) en de gemeen-schap. Daarbij hoort ook een duurzaam gebruik van energie.
 • Een gift aan de stichting: door jouw inleg kan SSDW de installatie aanschaffen en direct rendement behalen voor het milieu en voor haar gebruikers FC Driebergen, DTC en SKDD.

Voordelen

 • Verdere vergroening van het stroomgebruik met lokaal geprodu-ceerde zonne-energie.
 • Financiering van de installatie met behulp van groene kampioenen verlaagt het risico. Door iedere bijdrage hoeft SSDW minder te lenen en rentekosten te betalen.
 • Investeerders met hart voor de omgeving en een verdere verbin-ding met de leden en gebruikers.
 • Een volgende bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling bin-nen de Utrechtse Heuvelrug.
 • Kostenbesparing op de energierekening.

Voordelen voor de gebruikers

 • Verkleint de afhankelijkheid van de traditionele energiebedrijven.
 • Terugbrengen van het traditionele energiegebruik is ongeveer 13% van de maandelijkse terugkerende kosten.
 • Levert op termijn kostenbesparing op voor de huurders en dat betekent controle op de kosten en contributies.ing in duurzaamheid: met het sporten investeer je al in een gezonde toekomst voor jezelf, je kind(eren) en de gemeen-schap. Daarbij hoort ook een duurzaam gebruik van energie.
 • Een gift aan de stichting: door jouw inleg kan SSDW de installatie aanschaffen en direct rendement behalen voor het milieu en voor haar gebruikers FC Driebergen, DTC en SKDD.

Meedoen in drie stappen

 1. Gebruik het bijgaande contract.
 2. Vul het contract in voor deelname. Maak het bedrag over op IBAN NL 94 TRIO 0197 977 383 t.n.v. Stichting Sportcentrum de Woerd o.v.v. deelname groene kampioen.
 3. Mail het contract getekend naar bestuur.ssdw@gmail.com of lever het in bij het wedstrijdsecretariaat.

Vervolg

Als er een bedrag van circa 20.000 euro is binnen gekomen voor eind februari 2016 kan het project doorgaan. Je ontvangt je contract aan-sluitend getekend retour met daarop vermeld het aantal toegekende panelen. En dan schijnt er een zonnige toekomst over Sportpark De Woerd. Dankzij jou is duurzamer sporten mogelijk gemaakt!

Je deelname blijft zeker niet onopgemerkt; op het moment dat de tribune wordt vernieuwd komt er per door jouw gift aangeschaft zonnepaneel een stoeltje met jouw naam erop! Je kan ook de naam van je (achter/klein)kind opgeven. Op deze wijze geef je het paneel door aan de volgende generatie(s). Ook komt er een blijvende her-innering in het pand met daarop vermelding van alle deelnemers.

Meer informatie?

Op deze website vind je het “Vraag en Antwoord” document met nadere informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. Je kan ook Ton Meeles (voorzitter SSDW), Peter Dingemans (voorzit-ter FC Driebergen) of Geert van der Lande (projectleider) aanspreken.

Alle gebruikers van de accommodatie gaan actief op zoek om par-ticipanten te vinden voor dit geweldige initiatief. Het initiatief zal ver buiten Driebergen en de Utrechtse Heuvelrug bekend worden, hoe mooi is dat om daar bij te horen! Wij zijn van mening dat we dit verplicht zijn aan de komende generatie(s).

Inwoners van de Utrechtse Heuvelrug hebben een eigen energie-coöperatie Heuvelrug Energie (Hé) opgericht. Doel van Hé is om de Utrechtse Heuvelrug energie neutraal te maken door het uitvoeren van duurzame energieprojecten en het gebruik van groene energie uit de eigen regio te stimuleren. Hé is een organisatie bestaande uit vrijwilligers die ondersteunt bij het tot stand komen van dit project. Zo heeft zij onder meer de business case doorgerekend, documenta-tie opgesteld en SDE+ subsidie aangevraagd. Wil je meer informatie over Hé? Kijk dan op www.heuvelrugenergie.nl.

Documenten

Brochure Groene kampioen

Vraag & Antwoord Groene kampioen

Contract Groene Kampioen