Bestuur

Woord van het bestuur

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang en er zijn gelukkig weer vrijwilligers opgestaan om onze jeugd ook het komende seizoen weer lekker te laten voetballen.