Bijeenkomst voor trainers, coaches, teammanagers en VTC-leden!!

Aan alle trainers, coaches, teammanagers en VTC-leden van FC Driebergen

Het seizoen is begonnen. Er zijn weer een groot aantal trainers, coaches, teammanagers en andere vrijwilligers die het mogelijk maken dat jong en oud bij onze vereniging kunnen  voetballen.
We zijn als bestuur bijzonder dankbaar voor al die vrijwilligers die zich voor onze vereniging inzetten. Laat dat nog maar eens een keer gezegd worden!

Nu we begonnen zijn, is het goed elkaar ook een keer te ontmoeten. Om gezamenlijk inspiratie voor het komende seizoen op te doen. Daarom nodigen we jullie allen uit voor een bijeenkomst op woensdag 9 september a.s.in de secretariaatsruimte van ons nieuwe clubhuis.

We hebben een bijzonder interessant en daarom ook voor jullie belangrijke agenda.

Er zijn twee hoofdpunten.
Voor de pauze zal Ton Norbart zijn digitale ‘Speel-Veilig-Voetbal cursus’ presenteren en toelichten.
Ton Norbard, oud speler van onder meer Elinkwijk en FC Utrecht heeft een (basis)cursus voor veilig voetbal ontwikkeld, digitaal en daarom op eigen tijd te volgen!
Op deze avond krijgen jullie de toegangscodes! Na de pauze maken we kennis met de VTC en zal René van der Kooij, voorzitter van de VTC, uitleg geven over het trainingsplan.
Indien mogelijk volgt er ook nog informatie vanuit het scheidsrechtersteam, de toernooicommissie en de sanctiecommissie.

Een avond om niet te missen dus!
(we zijn ons ervan bewust, dat er deze avond ook getraind wordt. Maar dat is elke avond het geval. Mogelijk kan iemand van het team aanwezig zijn, maar tijdens de avond binnenlopen is uiteraard ook mogelijk).

De avond begint om 19.30 uur en is uiterlijk om 22.00 uur afgelopen.

Graag dus tot woensdagavond 9 september a.s.

En heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel aanwezig zijn: wees welkom!

Namens het bestuur van FC Driebergen
Bert de Goede
Voorzitter Operationeel Bestuur.