Competitie niet van start – Update van FC Driebergen

Banner Dirk Makelaars

Beste leden, ouders van leden, vrijwilligers en andere betrokken

Wij als bestuur hopen dat jullie en je dierbaren gezond zijn en blijven. Voetbal is belangrijk, maar jullie gezondheid is natuurlijk nog veel belangrijker!

Zoals al eerder gedeeld en waarschijnlijk bekend: Naar aanleiding van de verlenging van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.

Met dit bericht geven wij meer informatie over de gevolgen van het coronacrisis voor FC Driebergen.

Naast de competitie en stilgelegde trainingen zullen tot onze spijt ook de volgende geplande activiteiten niet doorgaan:

  • De Hans van Vugt Toernooien
  • Schoolvoetbal
  • Schoolvader voetbal
  • Pupillenweekend
  • Vriendinnen dag
  • Kaartavonden

Wij willen iedereen die bij de organisatie van deze activiteiten betrokken zijn hartelijk bedanken voor al hun inzet in de voorbereiding.

Maar wij staan niet stil en gaan vol energie verder!

Wij zijn van plan om Summer courses op te zetten voor in de zomermaanden.
De hele situatie rondom de Corona-pandemie zal voor velen ook een andere invulling van de zomervakantie gaan betekenen. Normaal gesproken zijn veel van jullie een groot gedeelte van de vakantie ‘van huis’. Dat zal dit jaar wellicht anders zijn.

Daarom werken wij nu aan een plan om in de zomermaanden ‘summer courses’ te gaan organiseren, zodat onze leden het gemiste spelplezier dubbel en dwars kunnen gaan inhalen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan (speciale) trainingen, mini-toernooitjes, games, e.d.

Uiteraard moet dit nog verder worden uitgewerkt en kunnen activiteiten alleen plaatsvinden als de richtlijnen en maatregelen vanuit het RIVM, de overheid en KNVB dit toelaten. Uiteraard horen jullie hier nog meer over!

Daarnaast is de VTZ (Commissie Voetbal Technische Zaken) samen met het bestuur al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Met de betrokken coördinatoren, trainers en teammanagers is de inventarisatie gestart voor de indelingen voor volgend seizoen. Daarnaast is de VTZ druk doende met het aanstellen van trainers, waarover later meer via de website.

Hoe staat FC Driebergen er financieel voor?
Wij willen benadrukken dat de financiële positie van FC Driebergen op dit moment stabiel is. De afgelopen jaren hebben wij een buffer weten op te bouwen (o.a. vanwege het sparen voor een nieuwe tribune). Kortom, FC Driebergen kan wel tegen een stootje.

Toch betekent het niet uitspelen van de competitie dat we ook veel inkomsten missen. Naast dat we tegen een stootje kunnen kijken we natuurlijk ook naar waar we kosten kunnen besparen en de steunmaatregelen vanuit de KNVB en overheid.

De VTZ leden hebben aangegeven dat zij afstand doen van hun vergoeding voor de tweede seizoenshelft. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Daarnaast zullen wij andere vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding ook vragen om afstand te doen.

Er is al een eerste analyse gemaakt voor de toepasbaarheid van de steunmaatregelen voor verenigingen. De KNVB is op dit moment bezig met de toekomstige compensatievraagstukken voor sportverenigingen. Hierin wordt gekeken naar het mislopen van kantine-inkomsten en aflossingsverplichtingen die sportverenigingen hebben.

Ook wordt er door de gemeentes gekeken naar de huur omtrent accommodaties. Hier komt mogelijk een compensatieregeling voor vanuit de overheid.

Als bestuur zullen wij bovenstaande aandachtspunten nauwlettend in de gaten houden en kijken in hoeverre wij hier gebruik van kunnen of moeten maken.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben maar kunnen begrijpen dat je misschien nog vragen hebt. Stuur een mail aan Info@fcdriebergen.nl en we nemen ze in behandeling.

Wij staan niet stil en gaan vol energie verder. Gezondheid gaat boven alles, ook boven voetbal. En laten we dromen van een mooi volgend seizoen!

Met vriendelijke groet,
Nel Spruit
Jelle Adema
Huug Brinkers
Hans van Vugt
Erik Zegwaart