Contributie 2015-2016

Drankenspecialist de Mol

Inmiddels is het eind juli en tijd voor de jaarlijkse contributie informatie.

Evenals verleden jaar verzorgt Club Collect weer de inning van de verschuldigde contributie.

Eind juli zult u van hen, door middel  van een e-mail, sms of brief, bericht ontvangen over het verschuldigde bedrag en informatie over hoe u uw betaling kunt verrichten.

Wij willen u vriendelijk verzoeken gebruik te maken van de betaallink die Club Collect meestuurt in haar berichtgeving aan u. Dit bevordert ons administratief proces enorm. Wilt u bij vragen met betrekking tot betaling Club Collect benaderen via hun website of per mail volgens de informatie die u van hen ontvangt. Heeft u andere vragen over het lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie via  HYPERLINK “mailto:ledenadmin@fcdriebergen.nl” ledenadmin@fcdriebergen.nl.

Wij verzoeken u vriendelijk voor aanvang van de competitie, voor selectie-elftallen 5 september a.s.  en voor de overige 12 september a.s., de contributie te voldoen. Te laat betalen kan tot gevolg hebben dat u of uw zoon of dochter niet mag spelen omdat de spelerskaart is ingenomen.

De contributietarieven zijn met ingang van 1 juli 2015 aangepast  met een inflatiecorrectie en een extra verhoging van € 2,00 welke is goedgekeurd door de ALV van november 2014. Reden is een verhoogde bijdrage aan de KNVB met ingang van het seizoen 2014-2015.

De contributiebedragen per 1 juli 2015 zijn:

Senioren vanaf 18 jaar € 204,00

Junioren van 13 jaar tot 18 jaar –  156,00

Pupillen van   7 jaar tot 13 jaar –  147,00

Mini’s      tot 7 jaar –    78,00

Old Stars-    60,00

Niet spelende leden –    60,00

Wij wensen u alvast een sportief en plezierig seizoen toe.

Namens het bestuur,

Jaap Schagen, penningmeester