Contributie 2015-2016

Inmiddels is het eind juli en tijd voor de jaarlijkse contributie informatie.

Evenals verleden jaar verzorgt Club Collect weer de inning van de verschuldigde contributie.

Eind juli zult u van hen, door middel  van een e-mail, sms of brief, bericht ontvangen over het verschuldigde bedrag en informatie over hoe u uw betaling kunt verrichten.

Wij willen u vriendelijk verzoeken gebruik te maken van de betaallink die Club Collect meestuurt in haar berichtgeving aan u. Dit bevordert ons administratief proces enorm. Wilt u bij vragen met betrekking tot betaling Club Collect benaderen via hun website of per mail volgens de informatie die u van hen ontvangt. Heeft u andere vragen over het lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie via  HYPERLINK “mailto:ledenadmin@fcdriebergen.nl” ledenadmin@fcdriebergen.nl.

Wij verzoeken u vriendelijk voor aanvang van de competitie, voor selectie-elftallen 5 september a.s.  en voor de overige 12 september a.s., de contributie te voldoen. Te laat betalen kan tot gevolg hebben dat u of uw zoon of dochter niet mag spelen omdat de spelerskaart is ingenomen.

De contributietarieven zijn met ingang van 1 juli 2015 aangepast  met een inflatiecorrectie en een extra verhoging van € 2,00 welke is goedgekeurd door de ALV van november 2014. Reden is een verhoogde bijdrage aan de KNVB met ingang van het seizoen 2014-2015.

De contributiebedragen per 1 juli 2015 zijn:

Senioren vanaf 18 jaar € 204,00

Junioren van 13 jaar tot 18 jaar –  156,00

Pupillen van   7 jaar tot 13 jaar –  147,00

Mini’s      tot 7 jaar –    78,00

Old Stars-    60,00

Niet spelende leden –    60,00

Wij wensen u alvast een sportief en plezierig seizoen toe.

Namens het bestuur,

Jaap Schagen, penningmeester