Contributie 2016/2017

Inmiddels is het seizoen 2015-2016 bijna ten einde en is het tijd voor de jaarlijkse contributie informatie.

Evenals verleden jaar verzorgt Club Collect weer de inning van de verschuldigde contributie.

In juli zult u van hen, door middel van een e-mail, sms of brief, bericht ontvangen over het verschuldigde bedrag en informatie over hoe u uw betaling kunt verrichten.

Wij willen u vriendelijk verzoeken gebruik te maken van de betaallink die Club Collect meestuurt in haar berichtgeving aan u. Dit bevordert ons administratief proces enorm. Wilt u bij vragen met betrekking tot betaling Club Collect benaderen via hun website of per mail volgens de informatie die u van hen ontvangt.

Wij verzoeken u vriendelijk voor aanvang van de competitie, voor selectie-elftallen 31 augustus a.s. en voor de overige 9 september a.s., de contributie te voldoen. Te laat betalen kan tot gevolg hebben dat u of uw zoon of dochter niet mag spelen omdat de spelerskaart is ingenomen.

De contributietarieven zijn met ingang van 1 juli 2016 aangepast met een inflatiecorrectie.

De contributiebedragen per 1 juli 2016 zijn:

Senioren vanaf 18 jaar€ 215,00
Junioren van 13 jaar tot 18 jaar€ 165,00
Pupillen van 7 jaar tot 13 jaar€ 150,00
Mini’s tot 7 jaar€90,00
Old Stars€ 61,00
Niet spelende leden€ 61,00

Wij wensen u alvast een sportief en plezierig seizoen toe.

Namens het bestuur,

Jaap Schagen, penningmeester
penningmeester@fcdriebergen.nl