Kapsalon Rob

De contributie-inning wordt verzorgd met de hulp van NL Collect. De betaling kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Het blijft mogelijk om in overleg in meerdere termijnen te betalen. Hiervoor worden extra kosten doorberekend.

Hoe werkt het?

Op basis van de bij FC DRIEBERGEN bekende gegevens krijgt u bericht van NL Collect (alle leden van FC DRIEBERGEN zijn geregistreerd in Sport Link). Dit kan op drie manieren:

E-mail:

Wanneer bij ons uw e-mailadres bekend is dan ontvangt u een e-mail van NL Collect met daarin onder andere een link naar Ideal waarmee u eenvoudig en snel de betaling kunt verrichten.

Mobiele Telefoon:

Kennen wij u e-mail adres niet maar wel uw mobiele telefoonnummer dan ontvangt u een sms met een link naar Ideal. U kunt deze link volgens de instructie op uw computer invoeren en daarmee dan eenvoudig en snel de betaling verrichten.

Brief:

Mocht geen van bovenstaande opties mogelijk zijn omdat deze gegevens niet bij ons bekend zijn dan krijgt u een brief toegezonden waarin dan aan u wordt uitgelegd hoe te handelen.

Mocht u graag in termijnen willen betalen dan is dat net zoals voorheen mogelijk. Echter, het betalen in termijnen gaat met ingang van dit seizoen extra kosten met zich meebrengen. Op de website van NL Collect of de informatie die u van hen ontvangt staat precies hoe u dit kunt regelen.

U heeft 30 dagen de gelegenheid om uw contributie geheel of gedeeltelijk te voldoen. In de tussenliggende tijd wordt u nog herinnerd aan een tijdige betaling. Is een betaling, zonder enig contact, volledig uitgebleven dan moet u na deze 30 dagen € 5,00 extra kosten betalen. Deze kosten zijn voor NL Collect, immers zij hebben extra kosten vanwege het herinneren etc. omdat betaling uitblijft.

Indien u vragen heeft over de contributie-inning dan moet u deze in eerste instantie stellen bij NL Collect. Voor de contactgegevens kunt u terecht op hun website www.nlcollect.nl of deze staat vermeld in het bericht dat u van hen ontvangt.

Voor de jeugdleden: Wanneer het bericht van NL Collect op je eigen e-mailadres of mobiele telefoon binnenkomt, stuur dit bericht dan door aan jullie ouders of verzorgers. De contributie moet op tijd betaald zijn. Want ook dit seizoen geldt gewoon, niet op tijd betaald is niet spelen.

Voor overige informatie met betrekking tot de ledenadministratie: neem dan contact op met de ledenadministratie.

Via e-mail: ledenadmin@fcdriebergen.nl,

Het bestuur