De VRIENDEN van FC DRIEBERGEN schenken prachtige audio- en videoinstallatie

De “VRIENDEN van FC DRIEBERGEN” groep (VFCD) kiest zelf de bestedingsdoelen van de donaties (€50 p.p. per seizoen). Onze nieuwe accommodatie is opgeleverd met fantastische nieuwe geluid- en videovoorzieningen. Deze installatie, inclusief audioversterker, geluidboxen, videoschermen, laptop, videobeamer en presentatieapparatuur, is geschonken door de VRIENDEN van FC DRIEBERGEN samen met de kaartclub. De vrienden helpen mee aan een succesvolle toekomst van onze vereninging Hartelijk dank!

Wilt U ook vriend van FC DRIEBERGEN worden? Kijk hier voor meer informatie.