Digitalisering KNVB

Zoals bekend gaat de KNVB een stap verder met digitalisering. De spelerspassen in de huidige vorm verdwijnen.
Hoe komt jouw foto op de digitale pas?
 
* bij bestaande spelerspassen gebeurt dit automatisch
* nieuwe passen, bijv van doorstromers naar de JO13, kunnen door jullie zelf worden voorzien van de juiste foto.
 
In de periode van 1 juli tot en met 30 september zal de KNVB-app de mogelijkheid bieden om de foto te uploaden.
Het heeft geen zin om de foto naar ledenadmin@fcdriebergen.nl te sturen, die kan nl niet uploaden !
 
Bvd, Kees