FC DRIEBERGEN heeft seniorenbestuur

Onze voetbalclub heeft nu ook een seniorenbestuur. Door de fusie is omvang van onze vereniging dusdanig groot geworden, dat we erg blij zijn dat hiervoor vrijwilligers zijn opgestaan. Het seniorenbestuur gaat er voor zorgen dat de wensen die er bij de senioren leven worden vertaald in activiteiten. Extra aandacht zal worden gegeven aan de invulling op de zondag. Door de groei van de club zijn alle velden op zaterdag helemaal vol. Op de zondag is er nog ruimte voor groei.

Het initiele seniorenbestuur staat uit: Piet de Wildt (voorzitter) en als bestuursleden Ben Mansvelder, Bernard Polman en Leo Boer. Er wordt nog gezocht naar verdere uitbreiding. Piet de Wildt heeft namens het seniorenbestuur zitting in het Hoofdbestuur.

Begin december zal het seniorenbestuur bij elkaar komen om plannen te maken voor de eerstkomende tijd. Namens de leden van FC DRIEBERGEN wensen wij het seniorenbestuur veel succes.

Het Hoofdbestuur