FC Driebergen steunt wederom het Reumafonds; helpt u mee?

Grafisch Dienstencentrum Driebergen

Wist u dat er bijna twee miljoen mensen in Nederland leven met Reuma? Het Reumafonds financiert wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting, ondersteunt patiëntenactiviteiten en komt op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Een groot deel van die giften komt via de landelijke collecte. Van 21 tot en met 26 maart vindt deze collecte voor het Reumafonds plaats.

FC Driebergen steunt ook dit jaar dit goede doel; op de bar treft u die week een collectebus aan. Wij vragen u vriendelijk om een bijdrage!

Wilt u iets meer helpen? Voor de collecte in Driebergen zijn nog collectanten nodig, al loopt u maar één avondje, dan zijn we al heel blij. Meld u zich aan bij reumafondsdriebergen@outlook.com.