Contributie inning seizoen 2014 – 2015

Heiko Gorter Makelaars

Beste leden, ouders of verzorgers,

In de eerste digitale nieuwsbrief van FC DRIEBERGEN is aangekondigd dat de inning van de contributie gaan veranderen. In dit bericht wordt dit onderwerp verder uitgelegd. De contributie-inning wordt verzorgd met de hulp van NL Collect. De betaling kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Het blijft mogelijk om in overleg in 2 of 3 termijnen te betalen. Hiervoor worden extra kosten doorberekend.

Hoe werkt het?

Op basis van de bij FC DRIEBERGEN bekende gegevens krijgt u binnenkort bericht van NL Collect (alle leden van FC DRIEBERGEN zijn geregistreerd in SportLink). Dit kan op drie manieren:

E-mail:
Wanneer bij ons uw e-mailadres bekend is dan ontvangt u een e-mail van NL Collect met daarin onder andere een link naar iDEAL waarmee u eenvoudig en snel de betaling kunt verrichten.

Mobiele Telefoon:
Kennen wij u e-mail adres niet maar wel uw mobiele telefoonnummer dan ontvangt u een sms met een link naar iDEAL. U kunt deze link volgens de instructie op uw computer invoeren en daarmee dan eenvoudig en snel de betaling verrichten.

Brief:
Mocht geen van bovenstaande opties mogelijk zijn omdat deze gegevens niet bij ons bekend zijn dan krijgt u een brief toegezonden waarin dan aan u wordt uitgelegd hoe te handelen.

Mocht u graag in termijnen willen betalen dan is dat net zoals voorheen mogelijk. Echter, het betalen in termijnen gaat met ingang van dit seizoen extra kosten met zich meebrengen. De Algemene Ledenvergadering van oktober vorig jaar heeft hiermee ingestemd. De extra kosten zijn afhankelijk van de afspraken die u hierover met NL Collect maakt.

Indien u vragen heeft over de contributie-inning dan moet u deze in eerste instantie stellen bij NL Collect. Voor de contactgegevens kunt u terecht op hun website www.nlcollect.nl of deze staat vermeld in het bericht dat u van hen ontvangt.

Voor de jeugdleden: Wanneer het bericht van NL Collect op je eigen e-mailadres of mobile telefoon binnenkomt, stuur dit bericht dan door aan jullie ouders of verzorgers. De contributie moet op tijd betaald zijn. Want ook dit seizoen geldt gewoon, niet op tijd betaald is niet spelen.

Overige informatie: Mocht u het lidmaatschap van FC DRIEBERGEN hebben opgezegd en toch een verzoek tot betaling ontvangen, neem dan contact op het de ledenadministratie. Via e-mail:ledenadmin@fcdriebergen.nl, of telefonisch met Arjan van Wijngaarden (Senioren: 06-22255849) en Kees van den Burg (Junioren: 0343-514267 bij voorkeur tussen 19:00 en 21:00).

Het bestuur