Gezocht: spelerscoördinator JO9-JO10!

Paul Brink Advies

De jeugdafdeling zoekt een enthousiaste spelerscoördinator JO9-JO10. Voor de 3 JO9-teams en 4 JO10-teams die deze afdeling telt, wordt de spelerscoördinator:

– verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken binnen zijn/haar leeftijdscategorie, waaronder de teamindelingen;

– contactpersoon tussen teams en het jeugdbestuur, en

– het eerste aanspreekpunt bij wensen en/of problemen binnen elftallen/teams.

Taken SC

– Werft zonodig nieuwe trainers en teammanagers voor basisteams (niet-selectie teams) en begeleidt bestaand kader i.s.m. het jeugdbestuur.

– Zorgt binnen een jeugdafdeling voor de teamindeling van niet-selectieteams en voor communicatie naar de spelers en hun ouders en kaderleden (periode mei).

– Maakt afspraken over de doorstroming van spelers/indeling naar nieuwe teams.

– Verwijst leiders, trainers en ouders met betrekking tot voetbaltechnische vragen naar de technische jeugdcoördinator.

– Coördineert vriendschappelijke wedstrijden en de deelname aan toernooien.

– Evalueert 2x per jaar de teams met de trainers en teammanagers.

– Neemt eens per acht weken deel aan een vergadering met spelerscoördinatoren van andere jeugdafdelingen.

Elke spelerscoördinator beheert zijn eigen agenda voor het plannen en uitvoeren van taken. Bij al deze taken wordt de SC ondersteund door de Algemeen Coördinator Jeugd en het jeugdbestuur.

Het spelerscoordinatorschap vergt een kleine tijdsinvestering, geeft een interessant kijkje in de keuken van een voetbalclub, maar levert bovenal veel plezier op.

Een uitgebreide taakomschrijving van het Spelerscoordinatorschap is hier te vinden: https://www.fcdriebergen.nl/spelerscoordinator/.

Nieuwsgierig? Meer informatie? Neem dan snel contact op met Léon Bijnsdorp, Algemeen Coördinator Jeugd, via leonbijnsdorp@gmail.com of 06-14888044.

Wilt u iets anders doen voor de vereniging? Kijk dan even https://www.fcdriebergen.nl/vrijwilliger/.