Gezocht: spelerscoördinatoren (m/v)!

Glaspunt Driebergen

De jeugdafdeling zoekt voor het nieuwe seizoen nog een aantal enthousiaste spelerscoördinatoren (SC)! Een SC is:

– verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken binnen zijn/haar leeftijdscategorie, waaronder de teamindelingen;

-contactpersoon tussen elftallen/teams en het jeugdbestuur, en

– het eerste aanspreekpunt bij wensen en/of problemen binnen elftallen/teams.

Taken SC

– Werft zonodig nieuwe trainers en teammanagers voor basisteams (niet-selectie teams) en begeleidt bestaand kader i.s.m. het jeugdbestuur.

– Zorgt binnen een jeugdafdeling voor de teamindeling van niet-selectieteams en voor communicatie naar de spelers en hun ouders en kaderleden (periode mei). Maakt afspraken over de doorstroming van spelers/indeling naar nieuwe teams.

– Verwijst leiders, trainers en ouders met betrekking tot voetbaltechnische vragen naar de technische jeugdcoördinator.

– Coördineert vriendschappelijke wedstrijden en de deelname aan toernooien.

– Evalueert 2x per jaar de teams met de trainers en teammanagers.

– Neemt eens per acht weken deel aan een vergadering met spelerscoördinatoren van andere jeugdafdelingen. Elke spelerscoördinator beheert zijn eigen agenda voor het plannen en uitvoeren van taken.

Bij al deze taken wordt de SC ondersteund door de Algemeen Coördinator Jeugd en het jeugdbestuur.

Nieuwe spelvormen

In het nieuwe seizoen zal de opbouw van de jeugdafdeling worden gekoppeld aan de nieuwe spelvormen die door de KNVB worden ingevoerd. Qua invulling betekent dat:
– 1 SC JO16-JO19 (11×11 bovenbouw): JO19 (2 teams), JO17 (1 team), JO 16 (1 team), totaal 4 teams
– 1 SC JO13-JO15 (11×11 middenbouw): JO 15 (2 teams), JO 14 (3 teams) & JO13 (3 teams), totaal 8 teams
– 1 SC JO11-JO12 (8×8): JO12 (4 teams) en JO11 (4 teams), totaal 8 teams
– 2 of 3 SC’s JO8-JO10 (6×6): JO10 (4 teams), JO9 (3 teams), JO8 (3 teams), totaal 10 teams
– 1 SC Mini’s & F-league

Vacatures

Voor het seizoen 2018/2019 wordt nog gezocht naar:
– een SC JO16-JO19;
– een SC JO13-JO15, en
– één of twee SC’s JO8-JO10.
Het spelerscoordinatorschap vergt een kleine tijdsinvestering, geeft een interessant kijkje in de keuken van een voetbalclub, levert veel plezier op, en kan alleen, maar ook prima samen met iemand anders worden uitgeoefend.

Een uitgebreide taakomschrijving van het Spelerscoordinatorschap is hier te vinden: https://www.fcdriebergen.nl/spelerscoordinator/.

Nieuwsgierig? Meer informatie? Neem dan snel contact op met Léon Bijnsdorp, Algemeen Coördinator Jeugd, via leonbijnsdorp@gmail.com of 06-14888044.

Wilt u iets anders doen voor de vereniging? Kijk dan even https://www.fcdriebergen.nl/vrijwilliger/.