Hennie Haalboom opent kaartseizoen met dagwinst

van der Klift Kapsalon Driebergen

De eerste kaartavond van het nieuwe seizoen zit er weer op.  Wij hebben de eerste winnaars en  kaarters die niet gewonnen hebben. Welkom aan allen die nieuw of hernieuwd deelnemen.

klaverjassen uitslag

jokeren uitslag

Even aandacht voor het volgende;
– Om voor de eindprijzen in aanmerking te komen vragen wij bij de derde (en volgende) keer absentie een bijdrage van 2,50 euro.  Dus twee keer gratis afwezig zijn.
– V.w.b. het klaverjassen  is het verplicht  overtroeven  (altijd)
– En niet onbelangrijk!!! De in mei in mijn verslag vermelde dagen kloppen niet meer.  Er zijn twee extra dagen in het speelschema gekomen.

De juiste dagen zijn vanaf nu

5 oktober

26 oktober

16 november

7 december

21 december

12 januari 2019, De Marathon!

25  januari

15 februari

8 maart

29 maart

19 april

17 mei