Herinnering contributie-betaling

Beste leden van FC Driebergen,

Inmiddels is het voetbalseizoen 2015-2016 van start gegaan en heeft u ook al geruime tijd geleden het verzoek tot betalen van de verschuldigde contributie ontvangen. U heeft hierover bericht ontvangen van Club Collect via mail, sms of post. Als u de instructies die hierin staan opgevolgd heeft, is uw contributie inmiddels geheel of gedeeltelijk betaald.

Deze vorm van contributie-inning heeft geen gevolg voor het tijdig betalen van de verschuldigde contributie. Het is en blijft belangrijk om de contributie op tijd te betalen.

Uit de administratie blijkt dat lang nog niet iedereen zijn/haar contributie (geheel of gedeeltelijk) heeft voldaan.

Heeft u nog niet betaald of heeft u nog geen contact gezocht via Club Collect of rechtstreeks met de ledenadministratie dan heeft u nog tot 1 oktober a.s. de gelegenheid om de contributie te voldoen.

Betaal daarom per omgaande uw contributie. Indien uw betaling uitblijft of neemt u geen contact op met de ledenadministratie voor 1 oktober a.s., dan zullen wij uw spelerspas of die van uw zoon/dochter daarna innemen. Zonder spelerspas kan er niet worden gespeeld. Dat is vervelend voor U, voor het team waarin u, of uw zoon of dochter meespeelt, maar ook voor ons.

Betaal daarom per omgaande via de toegestuurde link van Club Collect.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Club Collect, www.clubcollect.nl,

of voor de senioren met Arjan van Wijngaarden:   06-222 558 49 of voor de jeugdleden met

Kees van den Burg: 0343 – 14267 (tussen 19.30-21.00)

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Jaap Schagen
(penningmeester)