Het lenen van spelers

Hoenderdaal

Spelers lenen en uitlenen zorgt nog weleens voor wat discussie en onenigheid. Het operationeel bestuur en de technische commissie hebben uitgangspunten ten behoeve van de teams vanaf de JO12 vastgesteld over hoe te handelen bij een spelerstekort. Hiermee wordt beoogd structuur en duidelijkheid te geven binnen FC Driebergen. De uitgangspunten die opgetekend zijn treft u hier aan.

Algemene uitgangspunten:

 • Van een spelerstekort is sprake wanneer een team met minder dan 12 spelers aan een wedstrijd kan beginnen.
 • Ter voorkoming van het mee laten spelen van spelers met een (te) groot niveauverschil lenen basisspelers in beginsel spelers bij andere basisteams en selectieteams in beginsel bij andere selectieteams cf. onderstaand schema.
 • Selectieteams kunnen ook bij basisteams om een specifieke speler vragen, wanneer deze qua niveau daarvoor in aanmerking komt.
 • Het verzoek om spelers te lenen wordt gericht aan de hoofdtrainer/coach van het andere team, onder opgave van het aantal spelers alsmede voor welke posities.
 • Spelers worden niet rechtstreeks bevraagd door het verzoekende team!
 • Iedere hoofdtrainer/coach werkt in redelijkheid mee aan het afstaan van een of meerdere spelers wanneer daarom wordt verzocht. Medewerking is niet aangewezen indien trainer zelf bij inwilliging van het verzoek een tekort (minder dan 12) aan spelers overhoudt.
 • Verzoeken worden, behoudens uitzonderingen, uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijddag gedaan.
 • Wanneer hoofdtrainers/coaches er niet uitkomen, dan dient contact opgenomen te nemen met de afdelingscoördinator t.b.v. de basisteams, resp. het desbetreffende lid van de technische commissie ten behoeve van de selectieteams. De afdelingscoördinator resp. het desbetreffende lid van de TC, denkt mee over een passende oplossing dan wel neemt een bindende beslissing m.b.t. het uitlenen.


Wie benadert wie bij een spelerstekort?

Team1e keus2e keus
FC Driebergen 1FC Driebergen 2O19-1
FC Driebergen 2O19-1FC Driebergen 3 t/m 5
O19-1 (selectie)O17-1O19-2
O19-2O17-2O17-3
O17-1 (selectie)O16-1O17-2
O17-2O17-3O15-2
O17-3O17-2O15-3, O15-4
O16-1 (selectie)O15-1O15-2 of speler < 16 uit O17-2 of O17-3
O15-1 (selectie)O14-1basisteam
O15-2O15-3O15-4
O15-3O15-2O15-4
O15-4O15-3O15-2
O14-1 (selectie)O13-1O15-3
O13-1 (selectie)O12-1O13-2
O13-2O13-3O13-4, O13-5, O13-6
O13-3O13-5O13-2, O13-4, O13-6
O13-4O13-6O13-2, O13-3, O13-5
O13-5O13-3O13-2, O13-4, O13-6
O13-6O13-4O13-2, O13-3, O13-5
O12-1 (selectie)O11-1O13-4

Uitzondering

Wanneer een team, met spelers van hetzelfde leeftijdsjaar of 1 jaar jonger dan het team met een spelerstekort, vrij is, dan is dat team in alle gevallen eerste keus om spelers uit te lenen, ongeacht of het een basis- of een selectieteam is.

Speelduur geleende speler

De trainer/coach stelt een speler die is ingeleend en op diezelfde dag nog een wedstrijd moet spelen met zijn eigen team, slechts ongeveer een halve wedstrijd op, tenzij dat noodgedwongen niet kan.

Voorbeelden

 • De O17 en O19 spelen op ongeveer hetzelfde tijdstip hun wedstrijd. De O19-1 heeft maar 11 spelers.
  De trainer/coach verzoekt vervolgens aan de trainer/coach van de O17-1 om een speler.
  Hij verzoekt de/een laatste man te mogen lenen. De trainer/coach van de 17-1 werkt hier aan mee,  tenzij hij zelf dan nog maar 11 spelers overhoudt.  De speler kan de hele wedstrijd spelen bij de O19-1.
 • De O15-1 speelt om 09.30 uur uit in Veenendaal maar komt twee spelers tekort. De O14-1 speelt om 12.30 uur thuis. De trainer/coach verzoekt aan de trainer/coach van de O14-1 om twee willekeurige spelers. De trainer/coach van de JO14-1 werkt hier aan mee, want bij bijtijdse terug keer van de twee jongens kan ook bij met minimaal 12 jongens starten. De O15-1 laat de twee jongens allebei ongeveer een halve wedstrijd meespelen, tenzij dat noodgedwongen niet kan (bijv. door een blessure bij een andere speler).
 • De O15-4 speelt thuis om 09.30 en komt 1 speler tekort. De O15-3 speelt ook thuis om 10.30 uur.
  De O13-5 is vrij. De O15-4 richt zich niet tot de trainer van de 015-3 maar tot de 013-4 om een speler te mogen lenen.