Autoservice Cor Duiveman

EEN NIEUWE START

Sinds 1 juli 2011 heeft het voetbal in Driebergen een nieuwe start gemaakt! Op die datum zijn vv Dalto en CDN op in de nieuwe voetbalclub FC DRIEBERGEN opgegaan. Een voetbalclub met een historie die terug gaat tot de jaren ’20 van de vorige eeuw (vv Driebergen, N.I.O., CDN en DALTO). De historie van deze 4 clubs vormt nu samen FC DRIEBERGEN. Er is nu één maatschappelijk betrokken voetbalvereniging met een gezonde sportieve èn sociale ambitie.

WIJ ZIJN FC DRIEBERGEN

Ons thuis is Sportpark de Woerd in Driebergen aan de A12 met 4 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld.Er zijn ongeveer 700 spelende leden, waarvan 450 jonger dan 18 jaar (waarvan 50 vrouwen). Er zijn ongeveer 200 niet-spelende leden en vrijwilligers.

EEN MODERNE, GEZONDE CLUB

Met steun van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt het Sportpark gemoderniseerd, multifunctionele nieuwbouw is gepland voor 2012. Door de fusie is FC DRIEBERGEN de komende jaren financieel gezond, inkomsten komen binnen op basis van contributie ,activiteiten, kantineomzet, sponsoring en adverteerders. Sportief, actief en sociaal.

FC DRIEBERGEN faciliteert een goed georganiseerde jeugdopleiding voor prestatief en recreatief ingestelde jongeren. Doel is een gezonde balans te creëren tussen spelplezier, ontwikkelen van technische vaardigheden, sportiviteit, talentontwikkeling en resultaat. De sportieve ambitie is om vanuit de jeugdopleiding spelers te laten doorstromen naar de selectie. De selectie zal op een zo hoog mogelijk amateurniveau proberen te voetballen. We investeren in opleiding en begeleiding van trainers, coaches, scheidsrechters en kaderleden.

FC DRIEBERGEN heeft 10 senioren teams, 39 jeugd teams en 4 vrouwenteams. Het eerste herenteam met zelf-opgeleide jeugd speelt 3de Klasse West I. Er is een samenwerkingsverband met FC UTRECHT in het kader van Talentontwikkeling Midden-Nederland. Alle selectieteams worden begeleid door gekwalificeerde trainers. Er is een zaalvoetbalteam, all stars-voetbal en jaarlijks zijn er de inmiddels bekende “Hans van Vugt toernooien” in Driebergen met deelname van tientallen jeugdteams uit binnen- en buitenland.

Naast competitief is FC DRIEBERGEN ook zeer actief! Activiteiten op en rond de club zijn o.a. een pupillenweekend, kaartclub, oliebollenverkoop, een nieuwjaarswedstrijd oud tegen jong, een zaalvoetbaltoernooi, schoolvader voetbaltoernooi, darttoernooi etc.

ONZE VISIE EN AANPAK

FC DRIEBERGEN ziet sport als een goede basis voor lichaamsbeweging, ziet teamsport als “motor voor persoonlijk een sociale ontwikkeling” en voetbal als bindende factor voor een pluriforme samenleving. FC DRIEBERGEN spant zich in om maatschappelijke (goede) doelen te verwezenlijken, door verbindingen te leggen tussen onze leden en hun ouders, oud-leden, niet spelende leden, vrijwilligers, bestuurders, business clubleden, supporters, scholen, zorginstellingen, Sport Bso’s en ondernemers.

FC DRIEBERGEN

Een sportieve motor voor beweging en integratie in Driebergen-Rijsenburg en omgeving

ONZE AMBITIE

Onze ambitie is om “een bindende factor te zijn tussen bevolkingsgroepen” door op een positieve wijze FC DRIEBERGEN te positioneren en ze actief te betrekken bij sportieve, maatschappelijke en sociale activiteiten.