Instructieboekje 2017-2018

Muta Sports

Er is vanaf dit seizoen een instructieboekje, waarin gegevens en zaken staan die  –  naar het idee van het bestuur – iedereen moet/hoort te weten die betrokken is  bij onze vereniging. In eerste instantie natuurlijk de trainers en de teammanagers. Maar het boekje is ook uiterst nuttig voor de ouders van de jeugdspelers.

Het is een instructieboekje 0.1. Dat wil zeggen: staan er fouten in of moet er aanvulling komen: geef dat dan door aan Bert de Goede (ob@fcdriebergen.nl). Dan komt er wellicht binnenkort een instructieboekje 2.1.

Instructieboekje fc Driebergen