Jij komt toch ook? Ledenvergadering 12 november

Op 12 november 2018 om 20:00 uur wordt in de kantine de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen seizoen en kijkt vooruit naar de komende jaren.

De vergadering is het moment om, als lid, jouw stem te laten horen!

We zoeken nieuwe leden voor het algemene bestuur en nog meer. Kijk eens hier

De CONCEPT agenda voor 12 november:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling Agenda
 4. Goedkeuring notulen ALV d.d. 13 november 2017
 5. Jaarverslag Penningmeester
  a. Verslag 1 juli 2017 – 30 juni 2018
  b. Goedkeuring Balans per 30 juni 2018
  c. Verslag Kascommissie
  d. Dechargeverlening bestuur
  e. Vaststelling van de begroting 2018 – 2019
  f. Vaststelling contributie seizoen 2019 – 2020
 6. Verslag Secretaris (Kees van der Burg)
 7. Verslag Operationeel Bestuur (Bert de Goede)
 8. Algemene informatie
 9. De organisatie van FC Driebergen
  a. Samenstelling Algemeen Bestuur
  Bert de Goede en Kees van der Burg treden terug; bestuur stelt Huug Brinkers voor als nieuw lid en er is nog een open postitie.
  b. Nieuwe structuur van FC Driebergen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De notulen van de vorige vergadering worden op aanvraag bij de secretaris digitaal verstrekt. Overige stukken worden voorafgaande aan de vergadering uitgereikt aan de aanwezige leden.