Heiko Gorter Makelaars

Het rooster voor het voorjaar 2024 is klaar. Alle voetbalteams draaien 1 of 2 keer per seizoen kantinedienst. Bij de jeugd vervullen de ouders of verzorgers die rol.

In de praktijk betekent dit een paar uur per jaar helpen achter de bar of in de keuken op een zaterdag ochtend of middag.

Bijgevoegd is het bardienstrooster waarin staat welk team wanneer aan de beurt is. Ervaren vrijwilligers helpen bij het draaien van de bar of keukendienst.

Het is de verantwoordelijkheid van elk voetbal-team om mensen tijdig af te vaardigen. Teamleiders kunnen aan de hand van het schema onderling een dienst ruilen mocht dat door wedstrijden noodzakelijk zijn.

Voor contact over het rooster of vragen rondom de kantinediensten kun je je wenden tot:
Hans van Vugt               06-21 67 60 96
Hennie van Vulpen     06-52 39 91 36
of per mail: info@fcdriebergen.nl

FC Driebergen kantinerooster voorjaar 2024. Van januari tot aan mei.