Banner Balkan Restaurant

Kledingsponsor

Er is sprake van een kledingsponsor wanneer men een team voorziet van trainingspakken, inloopshirts of tassen met een commerciële uiting. De sponsor betaalt in dat geval de kosten voor deze exposure gedurende een overeengekomen contractperiode. In feite koopt de kledingsponsor de betreffende goederen niet. Deze blijven in bezit van FC DRIEBERGEN.

Er wordt een kledingsponsorcontract opgesteld en ondertekend. Wanneer de kledingsponsor de overeengekomen vergoeding heeft betaald wordt vervolgens de bestelling bij de webshop (Muta) geplaatst.

Kledingdonateur

Wanneer een gulle gever zelf voor een team trainingspakken, inloopshirts of tassen aankoopt via de webshop (Muta) en deze aan een team overhandigt dan is er geen sprake van een kledingsponsor. In dat geval is het een donatie aan het betreffende team. De club is daar verder niet bij gebaat. Is  er geen commerciële uiting op de kleding aanwezig dan is er ook geen sprake van een kledingsponsor. De gulle gever is en blijft eigenaar van de betreffende goederen.

Men kan zelfs trainingspakken, inloopshirts of tassen bij een andere leverancier aanschaffen. Men heeft in dat geval natuurlijk geen echte FC DRIEBERGEN-kleding. Dat is uiteraard niet gewenst maar ook niet verboden.

Wel is het ten strengste verboden dat het clublogo op goederen van derden wordt geprint.

Prijzen

De prijs van een kledingsponsorpakket is variabel en is opgebouwd uit de volgende drie componenten:

 1. de kostprijs van de betreffende goederen.
 2. de opdrukkosten
 3. de sponsorbijdrage aan de club

De kostprijs

De stuksprijs is de aankoopprijs exclusief BTW van het betreffende artikel  in de webshop (MUTA). Bestel altijd voldoende. Voor de aan te schaffen aantallen is de vuistregel als volgt:

 • 10 stuks voor E- en F-teams (9 veldspelers en 1 keeper)
 • 16 stuks voor D en hoger (15 veldspelers en 1 keeper)

Voor selectieteams zijn de aantallen vaak hoger (18).

De opdrukkosten

De volgende vuistregel voor de opdrukkosten per sponsoruiting is van toepassing:

E- en F- teams € 110

Vanaf de D-teams € 160

In vrijwel alle gevallen gaat het om één sponsoruiting per kledingstuk, maar wanneer er een tweede uiting gevraagd wordt, moeten ook de extra opdrukkosten daarvan in de berekening komen..

De kosten voor de reclameopdruk bestaan uit de instelkosten plus de kosten per kledingstuk. Bij een nabestelling van een klein aantal trainingspakken zijn de instelkosten verhoudingsgewijs zeer hoog. Daarom is het van belang om direct voldoende stuks te bestellen!

De sponsorbijdrage aan de club

De standaard sponsorbijdrage voor de vereniging bedraagt € 100 per seizoen (ex BTW). Dit bedrag geldt per kledingsponsor, dus ongeacht het aantal stuks kleding of het aantal teams met dezelfde sponsoruiting.

Met deze bijdrage is men daadwerkelijk clubsponsor (i.p.v. teamsponsor). De penningmeester kan deze inkomsten gebruiken voor algemene middelen. Daar hebben de betreffende teams ook weer baat bij.

Voorbeeldberekening

Het seniorenteam zaterdag 7 heeft een kledingsponsor voor trainingspakken. Men wenst de firmanaam op de rug van de jasjes en eveneens in de lengte langs het rechterbeen. De duur van de overeenkomst bedraagt drie seizoenen.

16 stuks trainingspakken senior a € 40.91 (€ 49.50 inclusief BTW) € 655

2 separate opdrukken a € 160 € 320

3 seizoenen clubsponsoring a € 100 per seizoen € 300

Totaalbedrag van voorbeeldberekening ex BTW € 1275

Procedure

 • Team informeert coördinator sponsorzaken.
 • De coördinator sponsorzaken
  • volgt deal op met potentiële sponsor,
  • vraagt de digitale logo/opdrukuiting bij sponsor op t.b.v. de digitale proefdruk van het betreffende artikel van Muta),
  • legt de proefdruk ter goedkeuring voor aan de sponsor,
  • stelt na goedkeuring het kledingsponsorcontract op en zendt het naar de sponsor,
  • informeert de penningmeester omtrent de factuur kledingsponsor,
  • bereidt de Muta-bestelopdracht voor,
  • geeft, na retourontvangst van het ondertekende sponsorcontract, opdracht aan de penningmeester om de factuur te versturen aan de kledingsponsor,
  • stuurt, zodra de penningmeester bevestigt dat de betaling binnen is, de bestelopdracht per email aan de secretaris met het verzoek voor een bevestiging van Muta met de verwachte levertijd.
 • Na levering van de goederen vindt de overhandiging aan het betreffende team plaats.

Verlengen van het contract

Na afloop van het bestaande contract is het voor de kledingsponsor mogelijk om dit met een seizoen te verlengen. De kosten hiervoor zijn weer € 100 per seizoen. Uiteraard zijn de kosten van de eventueel noodzakelijke aanvullende bestellingen weer voor rekening van de sponsor.

Einde contractperiode

Wanneer de overeenkomst met een kledingsponsor eindigt en niet wordt verlengd, dan gaan de betreffende goederen retour naar de vereniging. Deze is immers altijd de eigenaar van de goederen gebleven. De bestemming van de kleding en tassen is aan het bestuur van de club.