Kunstgraskorrels hoofdveld FC Driebergen

Thesio ICT Proffesionals

Het Bestuur volgt de discussies inzake de mogelijke gezondheidseffecten van de rubber korrels op ons hoofdveld nauwgezet. Op dit moment zien wij geen reden om het veld niet te gebruiken.

Mochten er teams zijn die bij voorkeur niet meer op dit veld voetballen, dan kunnen zij dit aangeven bij Hans van Vugt.

Wij zullen dan nagaan in hoeverre de activiteiten op een ander veld kunnen plaats vinden; waarbij niet is gezegd dat er voor 100% gehoor kan worden gegeven aan de verzoeken.