van Raalten Bouwadvies

Wil je lid worden van FC Driebergen? Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en stuur het op.

Wil je eerst een keer komen kijken dan kan dat natuurlijk ook. Kom dan op een zaterdag naar FC driebergen voor meer informatie! Voor alle andere vragen over het lidmaatschap  kun je contact opnemen met de ledenadministratie of kijk hier voor Wie, Wat, Waar bij FC Driebergen

Achternaam
Voornaam
AdresHuisnummer
PostcodeWoonplaats
TelefoonnummerMobiel 
GeboortedatumManVrouw  
E-Mail Lid  
E-Mail Ouder  
Heeft in één van de laatste 3 jaren gespeeld voor voetbalvereniging

Wil graag spelen bijLeeftijdContributie
Mini'sF pupillenE pupillenD pupillenC juniorenB juniorenA juniorenZondag seniorenZaterdag seniorenDames seniorenMeisjes juniorenMeisjes pupillenOld Stars, Walking Voetbal, 7x7Niet spelend tot 7 jaar
7 t/m 8 jaar
9 t/m 10 jaar
11 t/m 12 jaar
13 t/m 14 jaar
15 t/m 16 jaar
17 t/m 18 jaar
> 18 jaar
> 18 jaar
> 18 jaar
13 t/m 18 jaar
6 t/m 12 jaar

€ 95,00
€ 160,00
€ 160,00
€ 160,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 175,00
€ 160,00
€ 65,00
€ 65,00

Bij het 3e kind en verder is per lid de helft van de contributie verschuldigd.

U heeft als spelend lid (senioren, junioren, pupillen en mini’s) recht op een tenue van FC Driebergen, bestaande uit een shirt en een broek. (kousen dient u aan te schaffen via de webshop). Voor het wedstrijdtenue dient u een borg te betalen van € 20,00. U ontvangt van ledenadministratie een mail als bewijs dat de betaling van de borg is ontvangen; neem een kopie van deze mail ten behoeve van het ophalen van uw kleding. Dit bedrag wordt teruggegeven bij beëindiging van het lidmaatschap en inlevering van het tenue.

Bij aanmelding dient:
1. De contributie betaald te worden via NL Connect (hiervoor ontvangt u een aparte mail)
2. De aanmelder of de ouder/verzorger akkoord te gaan met het verrichten van vrijwilligerswerk voor de vereniging. Door het invullen van het vrijwilligersformulier kan een voorkeur worden aangegeven.
3. U als ouder/verzorger beschikbaar te zijn als vervoerder bij uitwedstrijden van het team waarin uw kind speelt.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van enig kalenderjaar. Opzegging gaat conform de statuten.
In overeenstemming met de Wet op de Persoonsregistratie maken wij u er op attent, dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het geautomatiseerde ledenbestand van FC DRIEBERGEN en de KNVB.

U ontvangt voor het begin van het nieuwe seizoen een bericht van Club Collect m.b.t. betaling van de contributie voor seizoen 2017-2018. Afhankelijk van de door u ingevulde gegevens krijgt u dit bericht per email, sms of per brief.

Wilt u daarna zorgen voor tijdige betaling.

Alvast dank voor uw welwillende medewerking.

Ondergetekende gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijke reglement van FC DRIEBERGEN.

Hierbij accepteer ik de voorwaarden om bij FC DRIEBERGEN lid te worden. (Dit vervangt uw handtekening)

Ter bevestiging van de aanmelding ontvangt u een e-mail.