Nieuwe bestuurssamenstelling FC Driebergen

DnA Organisatie en advies

Op 28 november jl heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van FC Driebergen plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn Peter Dingemans (14 jaar voorzitter) en Jaap Schagen (10 jaar penningmeester) als bestuurslid teruggetreden. Beiden zijn door de ALV hartelijk bedankt voor hun succesvolle bijdrage aan de ontwikkeling van FC Driebergen. Op een later tijdstip zal op passende wijze afscheid genomen worden van de mannen.

Als nieuw bestuurslid is Kees van der Burg toegetreden. Hij is een vrijwilliger van het eerste uur en ook lid van verdienste van FC Driebergen. Een persoon met veel club-ervaring dus. De wens is om het Hoofdbestuur uit te breiden met nog 2 nieuwe bestuursleden. Met enkele potentiele kandidaten wordt de komende periode gesproken. Indien dat lukt zal de rolverdeling opnieuw worden bepaald.

OPROEP: Personen die zin hebben om hun sportieve of bestuurlijke kennis en ervaring in te zetten voor de verdere ontwikkeling van FC Driebergen worden van harte uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Gezien de positieve ontwikkeling van het vrouwenvoetbal zou een het goed zijn als een of twee vrouwen mee zouden willen doen.

De hoofdbestuursleden hebben na onderling overleg de volgende rolverdeling vastgesteld:
Hans van Vugt: blijft Algemene Zaken invullen
Bert de Goede: blijft voorzitter Operationeel Bestuur en lid van het hoofdbestuur
Kees van der Burg: neemt de secretaris rol van Erik Zegwaart over
Erik Zegwaart: vervult a.i. de rol van voorzitter en penningmeester

Nel Spruit zal de financiële boekhouding gaan verzorgen en blijft verantwoordelijk voor de kantine regelzaken en roosters. Jaap en Peter blijven actief bij FC Driebergen betrokken, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Het bestuur