Nieuwe contributietarieven

Zoals ieder jaar worden onze contributiebedragen aangepast aan de prijsontwikkeling in Nederland.Op basis van de consumptieve prijsindex gezinshuishoudens voor de periode mei 2012 tot en met april 2013 heeft het bestuur besloten de contributiebedragen te verhogen met 2,6%, waarbij deze op hele euro’s zijn afgerond.De contributie bedragen voor de diverse categorieën zijn nu als volgt:

Mini pupillen €   72,00
D, E, F pupillen € 138,00
A, B, C, junioren € 147,00
Senioren € 195,00
All Stars €   54,00
Niet spelende leden €   54,00

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur 

Jaap Schagen(penningmeester)