Nieuwe teamindelingen: geen dispensatiespelers meer

van Raalten Bouwadvies

Het lopende seizoen is nog niet afgelopen, maar de commissie Voetbaltechnische zaken (VTZ) is alweer enige tijd druk bezig met de teamindelingen van het nieuwe seizoen 2019/2020. Dit proces dient zo zorgvuldig mogelijk plaats te vinden, uiteraard in overleg met trainers en spelerscoördinatoren.

Een belangrijk accentverschuiving bij de nieuwe teamindelingen is dat alle jeugdspelers vanaf het nieuwe seizoen worden ingedeeld op leeftijd. Daarmee neemt FC Driebergen afscheid van zogeheten ‘dispensatiespelers’, spelers die ouder zijn dan de de leeftijdsgroep waarin ze spelen. Er zijn een aantal redenen om dit voor alle jeugdafdelingen in één keer recht te trekken:

– Het zorgt voor rust en duidelijkheid binnen de hele vereniging.

– Dispensatiespelers (ook in selectieteams) houden een plekje bezet van andere kinderen.

– Het is voor tegenstanders niet leuk om tegen oudere kinderen te voetballen.

– 1teams kunnen met dispensatiespelers niet promoveren naar een hogere klasse.

– Discussies over waarom de ene speler wél, en de andere geen dispensatie krijgt zullen tot het verleden gaan behoren.

Spelers die buitengewoon talentvol zijn kunnen bij uitzondering nog wel in een oudere leeftijdscategorie worden ingedeeld. Bij de beoordeling hiervan wordt gekeken naar voetbaltechnische, tactische, fysieke, mentale en sociale aspecten. Een dergelijke stap vindt alleen dan plaats na overleg van de commissie Voetbaltechnische Zaken met de betreffende speler, trainers en ouders.

Uiteraard kunnen teammanagers, trainers en/of ouders over deze accentverschuiving vragen hebben. Neem in dat geval even contact op via: vtz@fcdriebergen.nl.