Nieuwsbrief bestuur FC Driebergen

Drankenspecialist de Mol

Aan alle mensen die FC DRIEBERGEN een warm hart toedragen,

Hierbij ontvangen jullie een nieuwsbrief met een aantal belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze club FC Driebergen. Lees meer over de transformatie die de club op dit moment doormaakt in het artikel over FC Driebergen 2.0, de samenwerking tussen de club en ING en de tussenstand in de Grote Clubactie!

Onze ontwikkeling naar een toekomstbestendige en betrokken voetbalclub: FC Driebergen 2.0

Op 1 juli 2011 heeft voetbal in Driebergen een nieuwe start gemaakt. Op die datum zijn vv Dalto en vv CDN opgegaan in de nieuwe voetbalclub Fusieclub Driebergen, officieel FC Driebergen. Een voetbalclub met een historie die teruggaat tot de jaren ’20 van de vorige eeuw (vv Driebergen, N.I.O., CDN en DALTO). De historie van deze 4 clubs vormt nu samen FC Driebergen. Er is nu één maatschappelijk betrokken voetbalclub met een gezonde sportieve èn sociale ambitie in Driebergen-Rijsenburg.

Na ruim tien jaar FC Driebergen zijn we trots op waar we staan. We beschikken over een prachtige accommodatie, er heerst een prettige en positieve sfeer en we doen alles met eigen mensen. Dit is een prima basis om onze dorpsclub voor te bereiden op de toekomst.

De toekomst zal er anders uit gaan zien, hoe precies weet niemand. Maar onze club moet er zijn voor iedereen, voor oudgedienden die al vele jaren meelopen, maar ook voor nieuwe leden en hun families en vrienden.

Op verzoek van het bestuur is een groep actieve vrijwilligers het afgelopen seizoen begonnen om dit te onderzoeken. Het werd project FC Driebergen 2.0 genoemd. Aan de projectgroep namen deel Kaya Gaikhorst, Eduard Baijs, Rogier de Mol, Pieter Vonk, Casper van Tricht, Tolga Albayrak, Valentijn Zegwaart en Paul van Oosten. Deze personen hebben met vele personen van de club gesproken over de toekomst.

Het eerste advies van de projectgroep aan het bestuur was om kernwaarden te gaan hanteren, als leidraad in alles wat we doen en hoe we dat doen. Kernwaarden geven onze club houvast naar de toekomst. Scoren we goed op deze kernwaarden, dan gaat het goed met onze club. De kernwaarden zijn:

Plezier
Alle betrokkenen bij FC Driebergen (spelers, trainers, ouders/verzorgers, vrijwilligers, commissieleden, sponsoren, businessclub leden, vrienden van FC Driebergen en bestuursleden) ervaren plezier bij FC Driebergen, zowel op als naast het veld.

Verbinding
FC Driebergen stimuleert een omgeving waar verbinding centraal staat. Iedereen wordt gehoord en is gelijk aan elkaar en wordt met respect bejegend. Met als uiteindelijke resultaat dat FC Driebergen een plek is waar vrienden/vriendinnen elkaar voor het leven vinden.

Ontwikkeling
Bij FC Driebergen vinden we persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Ontwikkeling als mens én als sporter, zowel op als naast het veld. Dit betekent dat wij het, naast de sportieve en motorische ontwikkeling, ook belangrijk vinden stil te staan bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Duurzaam
Duurzaamheid is al jaren een belangrijk thema bij FC Driebergen. We willen op een positieve wijze bijdragen aan een gezonde, vitale en groene leefomgeving op en naast het veld. Duurzaamheid is ook lang lidmaatschap bij onze club: van spelen bij de mini’s tot spelen in een dames- of herenelftal, van leider van een team tot commissie-/bestuurslid, van walking footballer tot scheidsrechter, van jeugdspeler tot jeugdtrainer en van barman tot erelid. Ofwel: “Een leven lang FC Driebergen!”

De volgende stap voor het projectteam om te bepalen op welke wijze deze kernwaarden al worden toegepast en waar deze nog moeten worden ontwikkeld. De projectgroep gaat hiermee de rest van het seizoen aan de slag.

De belangrijkste uitdagingen voor de komende periode zijn:

  • Organisatie: wat een goede bestuurlijke opzet in combinatie met onderliggende uitvoerende commissies?
  • Rolverdeling: welke commissie doet wat, met welk mandaat en plan?
  • Vrijwilligers: hoe zorgen we ervoor dat meer mensen gaan helpen?
  • Rolverdeling: verduidelijking van verantwoordelijkheden, functies en taken.
  • Verduurzaming: hoe kunnen FC Driebergen nog beter verduurzamen?

In de nabije toekomst zul je hier meer van gaan zien en horen. Mocht je mee willen denken over FC Driebergen 2.0, dan ben je van harte welkom. Ook als je suggesties of ideeën hebt, laat dit dan weten. Stuur een mail naar de voorzitter van de projectgroep, Paul van Oosten, projectgroep2.0@fcdriebergen.nl. FC Driebergen

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op maandag 28 november a.s. zal het projectteam hierover verslag uitbrengen.

Namens het bestuur:
Bert de Goede, secretaris a.i.
Paul van Oosten, voorzitter projectgroep 2.0.

Voetbalclub FC Driebergen en ING slaan handen ineen zodat ieder kind kan voetballen


Iedereen moet kunnen voetballen, ook als het financieel even tegenzit. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 11 kinderen in Nederland opgroeit in armoede, waardoor het voor ouders soms lastig is om de contributie en andere benodigdheden van een sportclub te betalen.

Vaak zijn er genoeg regelingen om te kunnen voetballen, ook als er even geen geld is. Regelingen die soms onvoldoende bekend zijn bij ouders en verenigingen. Voetbalclub FC Driebergen en ING zorgen er samen met de KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de Nederlandse Schuldhulproute voor dat meer kinderen kunnen voetballen.

Vanaf dit seizoen beschikt Voetbalclub FC Driebergen over een financieel contactpersoon die gezinnen gaat helpen met het aanvragen van de juiste (lokale) regelingen te vinden zodat meer kinderen kunnen voetballen.

Niemand mag, om welke reden dan ook, buitenspel komen te staan!

Bert de Goede, secretaris van onze club: “Ook op onze club merken we bij leden dat de contributie of voetbalkleding om wat voor reden dan ook soms niet betaald kan worden. Dat vinden we ontzettend jammer, want geldzorgen mogen niet de reden zijn waarom kinderen niet kunnen voetballen.

We zijn blij dat we met hulp van onze financieel contactpersoon daarbij kunnen helpen. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om de weg naar de regelingen te vinden, maar ook kan het lastig zijn om erover te praten. Geweldig dat wij nu ook een financieel contactpersoon hebben die gezinnen hierbij gaat helpen. Zo kunnen we samen met ING, KNVB en maatschappelijke partners zorgen dat kinderen kunnen voetballen, ook als er even niet genoeg geld is.”

Regelingen voor mensen met kleine beurs
Steffen van Iersel, sponsormanager ING: “Er zijn landelijk en lokaal voldoende regelingen die mensen met een krappe beurs op weg kunnen helpen om bijvoorbeeld de contributie of kleding te betalen. Sommige gezinnen weten niet goed waar ze die hulp kunnen vinden. De financieel contactpersoon op de club kan hier gezinnen bij helpen. Dit kan een vrijwilliger zijn van de club of een ING-medewerker die de club en de ouders gaat helpen de weg te wijzen. Ons doel is dat er op zoveel mogelijk amateurclubs in Nederland een financieel contactpersoon beschikbaar komt om gezinnen te helpen en het onderwerp geldzorgen binnen de club bespreekbaar te maken. Geweldig dat FC Driebergen nu ook meedoet aan het programma Niemand buitenspel door geldzorgen.”

Bert de Goede, 06-44276196, bert@hdegoede.nl.

GROTE CLUBACTIE tussenstand!

Het loopt prima met de Grote Clubactie, maar we zij er nog niet. De actie eindigt (pas) 21 november. Op 13 oktober waren ruim 1500 loten verkocht. Voor onze vereniging betekent dat al een bedrag van Euro 3750. Het streefbedrag is Euro 5.000,- dus we zitten al op 72%. Top en dank voor al onze verkopers! En er is nog even te gaan.

Er zijn er op dit moment drie verkopers die meer dan 75 loten hebben verkocht. En, jullie weten, er zijn mooie prijzen te halen. De eerste, voor de meest verkochte loten een bon van euro 75 van Planet Happy! Met de QR code op het boekje kun je nog steeds loten verkopen ook al is het boekje zelf vol. En wil je een nieuwe: even een belletje naar Bert de Goede (06-44276196) en er wordt er een aangemaakt. Dus: met ons allen er nog even tegen aan!

Ons mailadres is:

FC DRIEBERGEN

De Woerd 3

Driebergen-Rijsenburg, 3972 KD

Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek