Ome Dirk overleden

Op 21 januari 2016 is, op de leeftijd van 85 jaar, ons Lid van verdienste Dirk van de Burgt sr. overleden. Dirk heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging en daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar.

Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht met het verlies.

Het bestuur