Drankenspecialist de Mol

INTRODUCTIE

Op 1 juli 2011 heeft voetbal in Driebergen een nieuwe start gemaakt! Op die datum zijn vv Dalto en vv CDN opgegaan in de nieuwe voetbalclub FC DRIEBERGEN. Een voetbalclub met een historie die terug gaat tot de jaren ’20 van de vorige eeuw (vv Driebergen, N.I.O., CDN en DALTO). De historie van deze 4 clubs vormt nu samen FC DRIEBERGEN. Er is nu één maatschappelijk betrokken voetbalvereniging met een gezonde sportieve èn sociale ambitie.

Ons thuis is Sportpark de Woerd 3 in Driebergen-Rijsenburg aan de A12 met 3 kunstgrasvelden, 1 trainingsgrasveld (Remuveld) en 1 combiveld (veld 4, te gebruiken
samen met Rugbyclub The Pink Panthers).  Sinds de zomer 2015 beschikt de club over een nieuw multifunctioneel paviljoen (clubhuis met kleedkamers). Er zijn ruim 850 leden, waarvan 450 jonger dan 18 jaar. Steeds meer meisjes en dames gaan voetballen. In 2012 is een succesvolle start gemaakt met G-voetbal. Vanaf 6 jaar is de jeugd welkom. Er zijn ongeveer 200 niet-spelende leden en vrijwilligers.

ONZE VISIE EN AANPAK

FC DRIEBERGEN ziet sport als een goede basis voor lichaamsbeweging, ziet teamsport als “motor voor persoonlijke en sociale ontwikkeling” en voetbal als bindende factor voor onze pluriforme samenleving. FC DRIEBERGEN spant zich in om maatschappelijke (goede) doelen te verwezenlijken, door verbindingen te leggen tussen onze leden en hun ouders, oud-leden, niet spelende leden, vrijwilligers, bestuurders, business club leden, supporters, scholen, zorginstellingen, Sport Bso’s en ondernemers.

ONZE AMBITIE

Onze ambitie is om “een bindende factor te zijn voor de bewoners van Driebergen” door leden, vrijwilligers en supporters actief te betrekken bij maatschappelijke en sociale activiteiten.

Om deze ambitie waar te maken heeft FC DRIEBERGEN sinds enkele jaren een samenwerkingsovereenkomst met UNICEF. Op alle wedstrijdkleding staat UNICEF en op ons Sportpark is UNICEF prominent zichtbaar. Uiteraard zijn we trots op de samenwerking met UNICEF en vertalen dit in voorbeeldgedrag (“het Barcelona van de Heuvelrug!”).

Sportief, actief en sociaal

FC DRIEBERGEN faciliteert een goed georganiseerde jeugdopleiding voor prestatief en recreatief ingestelde jongeren. Doel is een gezonde balans te creëren tussen spelplezier, ontwikkelen van technische vaardigheden, sportiviteit, talentontwikkeling en resultaat. De sportieve ambitie is om vanuit de jeugdopleiding spelers te laten doorstromen naar de selectie. De selectie zal op een zo hoog mogelijk amateurniveau proberen te voetballen. We investeren in opleiding en begeleiding van trainers, coaches, scheidsrechters en kaderleden. FC DRIEBERGEN heeft seniorenteams,  jeugdteams, meisjes-/damesteams, een walking footballteam en de Old Stars.

Het eerste herenteam met zelfopgeleide jeugd speelt 4de Klasse West I. Er is een samenwerkingsverband met FC UTRECHT in het kader van Talentontwikkeling Midden-Nederland. Alle selectieteams worden begeleid door gekwalificeerde trainers. Jaarlijks zijn er de inmiddels bekende “Hans van Vugt toernooien” in Driebergen met deelname van diverse jeugdteams uit alle windstreken.

Naast competitief is FC DRIEBERGEN ook zeer actief! Activiteiten op en rond de club zijn o.a. een pupillenweekend, kaartclub, oliebollenverkoop, een nieuwjaarswedstrijd oud tegen jong, een zaalvoetbaltoernooi, schoolvadervoetbaltoernooi, darttoernooi etc.

Meer informatie & aanmelden

U kunt zich aanmelden als spelend lid, supporter, vrijwilliger, lid van de businessclub of als sponsor via onze website. Een proeftraining kan natuurlijk ook, kom gewoon langs en spreek een trainer of vrijwilliger aan. Dan komt het vanzelf goed!

Meer informatie www.fcdriebergen.nl , email info@fcdriebergen.nl of bel 0343-514064.