Procedure na rode kaart

ZAM Zeist Doorn

Een RODE kaart betekent meestal een schorsing van enkele wedstrijden en een boete. Deze boete moet door de speler worden betaald aan de club. De club betaalt het bedrag aan de KNVB.

Wat niet iedereen weet is dat er bij een rode kaart altijd een KNVB Rapportage Formulier dient te worden ingevuld door de betrokken spelers (zowel de dader als het slachtoffer) en de betrokken trainers en/of leiders.  Dit formulier MOET  binnen enkele dagen na een incident opgestuurd worden naar de KNVB. Dit kan via de post of via email.

Vragen hierover kunnen ook worden gesteld aan de medewerkers op het wedstrijdsecretariaat. Het is ook verstandig om dit formulier DIRECT na de wedstrijd in te vullen omdat op dat moment alle betrokkenen meestal aanwezig zijn en het incident ook nog vers in het geheugen zit.

Het is aan te bevelen dat trainers en leiders deze procedures kennen, zodat ze richting de KNVB correct en op tijd reageren.

Uitleg over tuchtzaken is te vinden op de site van de KNVB via http://www.knvb.nl/watdoenwe/organiseren/tuchtzaken.
Het niet op tijd of correct toepassen van tuchtprocedures betekent een verhoging van de boete.