Reactie op kunstgras-item Zembla

Glaspunt Driebergen

Het bestuur van FC Driebergen heeft kennisgenomen van de Zembla uitzending en weet ook dat dit de nodige commotie en onrust teweeg heeft gebracht bij spelers en ouders. Daarom dit bericht.

De uitzending had betrekking op mogelijk schadelijke effecten van granulaat van rubber (rubberkorreltjes) dat vaak wordt toegepast op kunstgrasvelden. FC Driebergen beschikt over 5 voetbalvelden: 2 grasvelden en 3 kunstgrasvelden. Alleen op veld 1 ligt granulaat van rubber (rubberkorreltjes). FC Driebergen probeert de jeugd zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de andere velden.

Alle velden die FC Driebergen gebruikt zijn eigendom van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het bestuur is in overleg met de gemeente om duidelijkheid te verkrijgen over wat zij aan deze problematiek gaat doen. Het bestuur ziet op dit moment geen reden om niet te spelen op veld 1.

Minister van Sport (Edith Schippers) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of rubberkorrels op kunstgrasvelden schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Nog voor het einde van dit jaar moet het onderzoek klaar zijn.

Het RIVM raadt spelers aan na afloop te douchen en schone kleren aan te trekken. Verder wordt aangeraden om kinderen niet te laten spelen met de rubber korrels.

Meer informatie over dit onderwerp bij de KNVB

Wij zullen onze leden en de ouders van jeugdleden uiteraard informeren over verdere ontwikkelingen.

Het bestuur