Samenvatting eerste BALV FC DRIEBERGEN

Op 20 juni 2011 opende om 20:00 Peter Dingemans de eerste Algemene Leden Vergadering van FC DRIEBERGEN. Aanwezig waren 40 personen (waar van 39 stemgerechtigd).

Aan de hand van een powerpoint presentatie werden de agendapunten besproken met en toegelicht aan de aanwezigen. In deze samenvatting staan de genomen besluiten.

De volgende Algemene Leden Vergadering wordt gehouden in september. Hierbij zal een geactualiseerd huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Aankondiging hiervan zal via de gebruikelijke media plaatsvinden.

Bestuurssamenstelling

De voorgestelde kandidaten worden unaniem door de Vergadering benoemd als Leden van het Bestuur. De nieuwe bestuurssamenstelling is:

VoorzitterPeter Dingemans
Vice-voorzitterKees van der Burg
SecretarisErik Zegwaart
PenningmeesterJaap Schagen
Vice-penningmeesterNel Spruit
Voorzitter JeugdbestuurGerard Mol
Voorzitter SeniorenbestuurPiet de Wildt
Algemene ZakenHans van Vugt

Ruud van Essen is benoemd als voorzitter van de bouwcommissie.

Kleding fonds

Om het voor leden betaalbaar te houden wordt de wedstrijdkleding (shirt en korte broek) door de club ingekocht en mede met behulp sponsoren (voor)gefinancierd. Leden dragen bij aan dit fonds vanuit de jaarlijkse contributie. De kleding bestaat uit een standaard broek en shirt van FC DRIEBERGEN. Leden hoeven dus niet zelf een shirt en broek te kopen, maar krijgen deze zolang ze bij FC DRIEBERGEN spelen in bruikleen. 

Regelgeving rond de kleding (aansprakelijkheid etc.) zal worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Dit reglement zal tijdens de volgende ALV ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Voor alle informatie over de mogelijkheden van sponsoring kan contact worden gelegd met Peter Wiebenga (sponsoring@fcdriebergen.nl of 06 44 115 969).

Founding Fathers

Bedrijven, instellingen, ondernemers, middenstanders, supporters en leden kunnen Founding Fathers worden van FC DRIEBERGEN. Hiermee steunen zijn FC DRIEBERGEN eenmalig om ook de maatschappelijke en sociale rol van onze club goed te verzorgen. Meer informatie daarover vindt u hier.

Contributie seizoen 2011-2012

De voorgestelde contributie zorgt voor een verantwoorde exploitatie voor FC DRIEBERGEN (inclusief het kledingfonds voor alle leden). Bedragen in Euro’s.

Senioren                                          185

Junioren                                          140

Pupillen                                           130

Niet spelende leden                            50

mini‘s                                                30

Old Stars                                           50

Ouderleden                                        25            (*)

(*)         Hiermee kunnen ouders of verzorgers van leden stemrecht verkrijgen.

Stemming: De voorgestelde contributie voor het seizoen 2011-2012 wordt met slechts 1 tegenstem aangenomen en daarmee vastgesteld.

Contributie inning: De gebruikelijke acceptgiro wordt verstuurd zodra de ledenbestanden up to date zijn. De stelregel “niet betaald = niet spelen” zal vanaf 15-9 strak worden gehandhaafd.

Ter verduidelijking: van de contributiegelden gaat niets naar Unicef.

Sluiting vergadering

De vergadering is gesloten om 21:10 door de voorzitter. Vragen en opmerkingen via secretaris@fcdriebergen.nl