Selectieproces jeugd 2016

Beste (ouders van) jeugdspelers,

De tweede helft van het seizoen is nog maar net van start en toch zijn we bij FC Driebergen al bezig met de teamindeling voor het seizoen 2016-2017. Op deze wijze willen wij jullie informeren welk proces hierbij gevolgd wordt. Wij streven ernaar alle teams op 31 mei bekend te maken, met uitzondering van A en B jeugd. Deze indeling volgt medio juni. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de definitieve indeling van alle teams.

Selectieteams

TC is verantwoordelijk voor de indeling van de selectieteams. Zij doen dit in overleg met spelerscoördinatoren, trainers en teammanagers. Allereerst wordt geïnventariseerd welke selectietrainers, -coaches en spelers doorgaan/stoppen. Daarnaast wordt trainers/coaches uit niet-selectieteams gevraagd welke spelers volgens hen de stap kunnen maken naar een selectieteam. En ten derde worden trainers uit de selectieteams benaderd met de vraag welke spelers zij zouden willen toevoegen aan de selectie. TC en spelerscoördinatoren komen vervolgens samen de (voorlopige) selectiesamenstelling overeen. Spelers die door trainers/coaches zijn doorgegeven als spelers die wellicht een stap naar de selectie zouden kunnen maken worden zoveel mogelijk door de TC tijdens wedstrijden in hun eigen team bekeken. Alleen als het nodig is worden selectiewedstrijden ingepland.

In de selectieteams:

  • Worden teams op basis van sterkte ingedeeld. Echter ook rekening houdend met posities, gerelateerd aan onze speelwijze.
  • Worden zoveel mogelijk eerstejaars teams en tweedejaars teams gevormd, waarbij het kan zijn dat eerstejaars op basis van hun voetbalkwaliteiten in een tweedejaars team worden geplaatst.
  • Zullen de spelers rondom de kerstperiode nog een keer worden doorgelicht of zij wel op hun plek zitten.
  • Spelen misschien niet alle spelers evenveel minuten (dit geldt vooral bij de oudere jeugd). Echter, dit is wel het streven. Wij willen alle spelers tenslotte ontwikkelen!

Basisteams

De spelerscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de indeling van de basisteams. Zij doen dit in overleg met huidige trainers en teammanagers. Nadat de TC en Spelerscoördinatoren de (voorlopige) selectiesamenstelling overeen zijn gekomen, worden de basisteams ingedeeld. Tegelijkertijd worden trainers en teammanagers benaderd en benoemd. Het is belangrijk dat Teammanagers op de hoogte zijn van wensen van ouders ten aanzien van teamindeling. Ouders dienen dit uiterlijk 1 mei bij de huidige Teammanager aan te geven. Helaas kan niet met alle wensen rekening worden gehouden, maar het is natuurlijk wel goed om ervan op de hoogte te zijn.

In de basisteams:

  • Staat speelplezier centraal.
  • Worden in principe eerstejaars teams en tweedejaars teams gevormd.
  • Worden bestaande teams zoveel mogelijk in tact gehouden en wordt tegelijkertijd ook gestreefd naar evenwichtige teams.
  • Speelt iedereen ongeveer evenveel minuten.

Vanaf 1 juni zullen de nieuwe selectieteams al in training gaan met het oog op volgend seizoen. In deze maand zullen zij tenminste 1x trainen per week en een x aantal oefenwedstrijden/toernooien spelen met hun nieuwe team. Dit houdt ook in dat de seizoensafsluiting, de toernooien, allemaal in mei moeten plaatsvinden met het oude team.

Dus na 1 juni wordt er alleen nog maar gespeeld/getraind door de nieuwe teams, de teams voor seizoen 2016 – 2017.

René van der Kooi (voorzitter Voetbal Technische Commissie)

Bert de Goede (Voorzitter Operationeel Bestuur)