Speeldagenkalender 2018-2019 alle categorieën (update 8 aug)

Drankenspecialist de Mol

Onderaan de speeldagenkalender 2018-2019 voor alle categorieën.

BERICHT KNVB:

Clubs, spelers en trainers hebben de afgelopen tijd op ons verzoek hun mening gegeven over een aantal competitie gerelateerde zaken. Eén van de wensen die uit het onderzoek naar voren kwam, is het aanpassen van de speeldagenkalender voor de B-categorie.

Met name de programmering rond de vakanties in het voorjaar stuitte op enige weerstand. De afdeling competitiezaken amateurvoetbal heeft alle suggesties bekeken en heeft op basis daarvan een aangepaste speeldagenkalender opgesteld voor de B-categorie in de districten West I en II.

De overige uitkomsten van het onderzoek worden nog geanalyseerd. Indien dat gevolgen heeft voor de competitie dan worden betrokkenen vanzelfsprekend door ons geïnformeerd.

speeldagenkalender-west-2018-2019