KNVB houdt dit weekend steekproeven met spelerspassen

De KNVB West I stuurt in het weekend van 17 en 18 september waarnemers op pad om steekproefsgewijs controle uit te oefenen op de aanwezigheid van geldige spelerspassen en het op de juiste wijze uitvoeren van de procedure door verenigingen en (verenigings)scheidsrechters.

De waarnemers kunnen naast de aanwezige spelerspassen ook ter controle legitimatiebewijzen opvragen.
 
De KNVB West I verzoekt de verenigingen de waarnemers bij te staan en de helpende hand te bieden bij de controles. Die zullen bij zowel wedstrijden in de A- als B-categorie plaatsvinden.

Op de scheidsrechtersvergadering van FC DRIEBERGEN hebben de scheidsrechters opnieuw unaniem besloten om niemand te laten spelen zonder spelerspas. Hiermee volgt FC DRIEBERGEN al jaren het beleid van de KNVB.