Stichting sportcentrum de Woerd stelt bouwmanager aan

Bleijenberg Financiële administratie

Van Stichting Sportcentrum de Woerd,

Het bestuur van Stichting Sportcentrum de Woerd heeft architect ir. Martijn van Raaij (van Heuvelrug architecten) aangetrokken om als bouwmanager het totale realisatieproces van de geplande nieuwbouw op de Woerd te begeleiden. De nieuwe accommodatie zal gebruikt gaan worden door meerdere partijen zoals FC Driebergen, de Driebergse Tourclub en 2 BSO’s. Alle functionele eisen en wensen dienen daarom goed te worden vertaald in bouwtechnische oplossingen.

Ook moet er nauw samengewerkt gaan worden met de aannemer Barten Groep en goed overleg plaatsvinden met de Gemeente. Daarom is gekozen om een bouwmanager aan te stellen. Martijn van Raaij heeft een vergelijkbare
rol gespeeld bij de bouw van de nieuwe accommodatie voor tennisvereniging Manger Cats in Driebergen. Deze ervaring komt nu goed van pas.

Martijn zal in opdracht van de Stichting werkzaamheden verrichten. Ondermeer zal hij leiding geven aan de bouwcommissie. In de bouwcommissie zitten vrijwilligers die op deelgebieden het bouwproces ondersteunen. Doel van de bouwcommissie is ook om vrijwilligers en lokale ondernemers in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren aan de realisatie van de nieuwbouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bestrating, tegel-, en schilderwerk. Uiteraard zal dit in nauw overleg met de aannemer worden bepaald.

Contactgegevens:

Bouwmanager Stichting Sportcentrum de Woerd
Martijn van Raaij
06 25183242
mdpvanraaij@gmail.com
www.heuvelrugarchitecten.nl

Stichting Sportcentrum de Woerd
De Woerd 3
3972 KD Driebergen-Rijsenburg
contactpersoon dhr. Ton Meeles
t.meeles@gmail.com