STOP MET BETREDEN SPORTPARK!

Autoservice Cor Duiveman

Beste leden, ouders van leden en inwoners van Driebergen-Rijsenburg

Middels een bericht op de website en BORDEN LANGS DE VELDEN hebben we aangegeven dat in verband met de Corona-pandemie alle activiteiten van FC Driebergen zijn gestopt en dat het VERBODEN is het complex/de velden te betreden.

Helaas wordt dit verbod door veel kinderen/jongvolwassenen (ook clubleden) nog steeds genegeerd. En dit is onacceptabel. Een aantal clubvrijwilligers controleert meerdere malen per dag (zou niet moeten) en sturen ‘keer op keer’ grote groepen van de velden.

Nog los van de rommel die men vaak achterlaat (mogen ‘anderen weer opruimen’) is dit niet alleen teleurstellend, maar vooral ook onverantwoord! Misschien dat het hen niet uitmaakt dat ze zelf ziek kunnen worden. Maar voor risicogroepen (voor velen inmiddels een ‘kwestie van leven en dood’) en mensen in vitale beroepen (en dan vooral zorgmedewerkers) is het WEL belangrijk. Alleen gezamenlijk kunnen we de Corona-pandemie zoveel als mogelijk beheersbaar houden. En dat lukt alleen als IEDEREEN zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en zich houdt aan ALLE richtlijnen. Ook die van FC Driebergen!

In Nijmegen worden overtreders al bekeurd door de politie. In het licht van de ernst van de situatie begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook eigenlijk te gek voor woorden.

We doen dan ook NOGMAALS een dringend beroep op iedereen (EN VOORAL OOK OP DE OUDERS) er op toe te zien dat het terrein en de velden van FC Driebergen (inclusief het zogenaamde REMU-veld!) NIET wordt betreden.

Het is geen ‘vriendelijk verzoek’, maar een verbod. De hekken en verbodsborden staan er niet voor niets!

Namens het algemeen Bestuur FC Driebergen
Hans van Vugt (bestuurslid algemene zaken)
Huug Brinkers (voorzitter Jeugdbestuur)