Muta Sports

Wanneer we het over voetbaltechnische zaken hebben waar de technische commissie (hierna TC) zich zoal mee bezig houdt, dan hebben we het onder meer over:

– De manier van voetballen, vaststellen van speelwijze.
– De kwaliteit/begeleiden van coaches.
– De kwaliteit/begeleiden van trainers.
– De teamindeling, waarbij we selecties binnen de Technische
Commissie laten vallen en de basisteams bij de coördinatoren.
– Indelen van trainers.
– Aanstellen van selectietrainers.
– Zorg dragen van de individuele ontwikkeling van spelers.
– Doorschuiven na winterstop.
– Verbeteren van de jeugdopleiding op alle gebieden (mentaal/fysiek
/tactiek/techniek/video).
– Verbeteren niveau trainers.
– Alle trainers laten werken volgens een maandplanning

De TC is hier verantwoordelijk voor. Deze TC werkt daarbij volgens de uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in het Technisch Beleidsplan FC Driebergen.
Dit plan zorgt ervoor dat alle trainers/coaches handelen naar de principes van de club en niet handelen op eigen titel. Er zijn nu eenmaal afspraken nodig, waarbij samenwerken overigens cruciaal.

Om de genoemde voetbaltechnische zaken goed uit te kunnen voeren heeft de TC inmiddels een aantal portefeuilles in het leven geroepen. Zo is er iemand verantwoordelijk voor het verzorgen van opleidingsmogelijkheden van de trainers, is er een interne scout, zijn er verantwoordelijken voor de begeleiding van de (selectie)trainers etc. Gaandeweg hopen we van deze portefeuilles, die nu vaak bij een persoon zijn belegd, commissies te maken zodat we een goede bestendige organisatie krijgen.

De TC werkt uiteraard nauw samen met de coördinatoren, het operationeel bestuur en het hoofdbestuur. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de basisteams, het operationeel bestuur met een diversiteit aan organisatorische zaken. Ondersteuning en advisering vindt over en weer plaats op velerlei gebied.

Mocht u graag iets (meer) voor FC Driebergen willen betekenen en voelt u zich aangetrokken tot voetbaltechnische zaken, dan wordt dat zeer op prijs gesteld! Neem gerust eens contact op met iemand van de technische commissie of stuur een mailtje naar vtz@fcdriebergen.nl.