Banner Balkan Restaurant

Bijgaand treft u het trainingsplan van FC Driebergen aan. Dit trainingsplan geeft per leeftijdscategorie en per maand aan wat de leerdoelen op de trainingen voor de spelers zijn. Deze dienen als leidraad voor de oefeningen van de trainers.

Trainingsplan