Uitnodiging Algemene Ledenvergadering FC Driebergen

Graag nodigen we onze leden uit om deel te nemen aan onze Algemene Ledenvergadering op maandag 17 mei 2021, aanvang 19.30 uur.

Deze zal online gehouden worden vanwege de Corona maatregelen. Het belangrijkste onderwerp is behandeling van het financieel verslag uit te brengen over 2019-2020.

Om deel te kunnen nemen dient men zich vooraf aan te melden door het sturen van een e-mail naar secretaris@fcdriebergen.nl.

Het verslag van de vorige ALV en het financieel verslag 2019-2020 kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

De agenda voor ALV

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering
3. Algemeen Jaarverslag 2019-2020
4. Financiële zaken:
a. Jaarrekening seizoen 2019-2020 en balans per 30 juni 2020
b. Verslag kascommissie
c. Decharge bestuur
d. Financiële stand van zaken per 1 april 2021
5. Bestuur- en beleidszaken
6. Vragen & sluiting

Twee dagen voor de vergadering ontvangt u een link naar de Teams omgeving.  Teams kan gratis worden geïnstalleerd op een laptop of PC https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/group-chat-software

Namens het bestuur
Bert de Goede, Secretaris a.i.
secretaris@fcdriebergen.nl