Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit deel te nemen aan een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (B AVL). De vergadering wordt gehouden op 12 september 20:00u in de kantine van FC DRIEBERGEN.

Op de agenda staat 1 agendapunt, namelijk het vaststellen van het Algemeen Reglement (ook vaak het Huishoudelijk Reglement genoemd). Hierin staan de spelregels van onze club, dus hoe we met elkaar omgaan. Dit vloeit voort uit het samenvoegen van Dalto en CDN. 

Het Algemeen Reglement kun je hier inzien. Tijdens de vergadering is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna zal het ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ledenvergadering.

Vragen over de B ALV kunnen gesteld worden via kbu@hetnet.nl

Het bestuur