Verscherpt toezicht en bekeuren op sportpark

Alle leden opgelet,

Vanwege de overlast en het vandalisme op het sportpark hebben de gemeente en FC Driebergen maatregelen genomen om dit terug te dringen. Bij ongeoorloofd betreden van het sportpark zal voortaan bekeurd gaan worden door de wijkagent. Als het hek op slot is, is het sportpark gesloten en dat geldt ook voor leden!!!

Er zal verscherpt toezicht komen.

De beheerder.