VOG – een veiligere omgeving voor iedereen

Autoservice Cor Duiveman

Beste leden,

Om aan ons integriteitsbeleid, naast het hebben van een vertrouwenspersoon en onze gedragsregels, een extra ambitie te geven zijn we begonnen met het vragen aan onze vrijwilligers om een VOG te overleggen.

Waarom een VOG?
FC Driebergen wil voor alle leden en met name onze jeugdleden een veilige omgeving creëren. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te scheppen en vormen van intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers, die met minderjarigen werken.
De verklaring omtrent gedrag geeft FC Driebergen meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder met kinderen over de schreef is gegaan, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

In eerste instantie heeft het bestuur van FC Driebergen besloten om van alle vrijwilligers die dagelijks op de club aanwezig zijn (facilitaire dienst), het Bestuur en de onderliggende commissies zoals het Jeugd Bestuur en de commissie voetbal technische zaken een VOG aan te laten vragen.

Vanaf 2021 willen we dit verder uitbreiden naar alle elftalleiders, elftaltrainers, stagairs en alle overige vrijwilligers die bij de Jeugd betrokken zijn.

De VOG aanvraag wordt via de secretaris van Fc Driebergen (secretaris@fcdriebergen.nl) opgestart op basis van de volgende gegevens van u als vrijwilliger:

  • Volledige naam
  • Geboortedatum
  • E-mail adres

Na de opstart op basis van de gegevens ontvang je op jouw mailadres een link naar het aanvraagformulier. Hier kan je inloggen met je eigen DigiD code. Na het inloggen vul je de benodigde gegevens aan. Jouw aanvraag wordt beoordeeld door Dienst Justis, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Na goedkeuring ontvang je de Verklaring Omtrent Gedrag per post op je huisadres. Je levert het origineel in bij de secretaris van FC Driebergen. De VOG verklaring is voor jou als vrijwilliger voor de uitvoering van taken en/of functies gratis.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de VOG kan je lezen op de website www.nocnsf.nl/vog

Heb je vragen over de aanvraagprocedure neem dan contact op met de secretaris van FC Driebergen of een van de andere bestuursleden.

Namens het bestuur
Henk Verberne