Vrijwilligers met EHBO gezocht!

EHBOJe moet er niet aan denken, maar toch gebeurt het regelmatig: kwetsuren tijdens het voetballen of nog erger…

En wat is er dan fijner om een eerste opvang te hebben : “Eerste Hulp Bij Ongelukken” !

De FC Driebergen heeft op dit moment een zeer beperkte hoeveelheid aan vrijwilligers die hun EHBO vaardigheden inzetten. Maar er is behoefte aan meer mensen die bereid zijn om als ze toch op de club zijn ingezet kunnen worden.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Kees van der Burg.

Wel belangstelling, maar nog geen EHBO? Raadpleeg bijv. de site van Het Rode Kruis voor een cursus. Wist u dat de meeste zorgverzekeringen (een deel van) de kosten vergoeden indien u aanvullend verzekerd bent? Raadpleeg uw verzekering voor de juiste informatie.

Het Rode Kruis afdeling Utrechtse Heuvelrug start een nieuwe EHBO opleiding op de 3e maandag van september. Meer info te verkrijgen bij info@rodekruisutrechtseheuvelrug.nl.