Wat te doen bij misdragingen?

DnA Organisatie en advies

Als FC DRIEBERGEN kennen we een aantal gedragsregels die verwoord zijn in het Algemeen Reglement. Dit vind je op  www.fcdriebergen.nl onder Informatie/Algemeen reglement, of klik op Algemeen Reglement FC DRIEBERGEN.

De gedragsregels voor ons allen komen in dit reglement uitgebreid aan bod. Lees deze eens na en spreek elkaar aan op gedrag wanneer je vindt dat iemand de grens overschrijdt. Als er echt sprake is van een serieuze overtreding meldt dit dan aan de spelerscoördinator, de sanctiecommissie of de secretaris van het bestuur. De spelerscoördinatoren vind je in de colofon op de website.

Bij herhaaldelijk wangedrag vragen we advies aan de Sanctiecommissie. Het woord ‘sanctie’ klinkt meteen als heel zwaar maar in de meeste gevallen leidt melding bij de sanctie-commissie tot een gesprek waarna het probleem vaak is opgelost.

De sanctiecommissie pleegt altijd hoor en wederhoor en brengt vervolgens een advies uit aan het bestuur die een besluit neemt en de sanctie vervolgens oplegt. De sancties beperken zich niet tot de spelers: ook ouders of verzorgers, vrijwilligers, omstanders en andere betrokkenen kunnen zich misdragen.

Voorbeelden zijn: herhaaldelijk schelden, slaan, schoppen, intimideren; ouders en omstanders die zich op een onbehoorlijke manier uitlaten tegen de scheidsrechters en assistenten; maar ook uitgebreide e-mails met diverse beschuldigingen en met grote hoeveelheden ouders en betrokkenen in de cc, waarna allerlei mensen erop reageren en er ellenlange ongenuanceerde discussies ontstaan die vrijwilligers, spelers of ouders/verzorgers bedoeld of onbedoeld kunnen beschadigen; ook hoeven de misdragingen zich niet te beperken tot het voetbalveld van FC DRIEBERGEN of een andere vereniging. Als het gedrag zich buiten de club voortzet kan dat voor ons een reden zijn om een lid of betrokkene hierop aan te spreken.

Heb je twijfels over gedrag, of neem je waar dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag? Meld dit dan in ieder geval aan de betreffende spelerscoördinator, de sanctiecommissie en/of de secretaris van het bestuur.