Woord van het bestuur

DnA Organisatie en advies

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang en er zijn gelukkig weer vrijwilligers opgestaan om onze jeugd ook het komende seizoen weer lekker te laten voetballen.

Zoals velen via de webcam hebben kunnen volgen is er tijdens de vakantieperiode een nieuw kunstgrasveld aangelegd. Dit kunstgrasveld kan intensiever bespeeld worden dan het oude grasveld. Gevolg meer trainingen en wedstrijden op het nieuwe hoofdveld. Op zaterdag 14 september zal het veld officieel in gebruik worden genomen. Onze burgemeester Frits Naafs zal het veld vooraf gaande aan de eerste competitiewedstrijd van Zat 1 tegen De Bilt 1 officieel aan FC Driebergen beschikbaar stellen.

We zijn overigens nog niet klaar voor het nieuwe seizoen. Extra hulp van ouders en andere vrijwilligers is nodig om alles in goede banen te leiden op en rondom de velden. We zoeken nog ouders die trainer willen worden, ze zijn van harte welkom. Met behulp van de voetbalschool worden alle trainers professioneel begeleid.

Voor het nieuwe seizoen is Ton Meeles de VTZ coordinator (Voetbal Technische Zaken). Hij zal met hulp van Rene van der Kooij van voetbalschool ASA en technisch jeugdcoordinatoren een plan uitwerken over welke wijze het huidige voetbalbeleid vertaald wordt in het voetbalspel en de organisatie ervan binnen de club. Het huidige beleid wordt uitgelegd in bijgevoegde notitie.

Het is voor de club van belang dat er een goede balans is tussen prestatie en spelplezier. Respect voor elkaar en dus ook voor de scheidsrechters en tegenstanders is bij FC Driebergen van zelfsprekend. Daarom zijn we blij dat Paul Brink dit seizoen hoofd van de spelerscoordinatoren is. Elke jeudgafdeling heeft een spelerscoordinator. Deze zorgt voor ervoor dat alles binnen een afdeling soepel verloopt. Belangstellenden die hieraan mee willen werken kunnen direct contact opnemen met deze mannen, of mail info@fcdriebergen.nl of vtz@fcdriebergen.nl

Mochten er op of rond de velden zich zaken voordoen die “niet kunnen” dan kan dit voorlegd worden aan de sanctiecommissie. Deze commissie past altijd hoor en wederhoor toe. De commissie kan het bestuur adviseren om maatregelen te treffen. In het uiterste geval wordt iemand het lidmaatschap ontnomen of wordt aangifte gedaan bij de politie. Gelukkig komt dit soort sancties weinig voor.

Kortom het grootste deel staat op de rit maar we kunnen nog wel een paar handjes gebruiken Laten we er met zijn allen weer een mooi seizoen van maken.

Het bestuur