Grafisch Dienstencentrum Driebergen

Om het kledingfonds mogelijk te maken hebben we een aantal grote sponsors benaderd.Om de unieke samenwerking met Unicef te bewerkstelligen, en daarmee de gehele club van splinternieuwe wedstrijdkleding te voorzien met de opdruk Unicef op de borst, is een kledingfonds opgericht. Vanuit dit kledingfonds is dit alles financieel mogelijk gemaakt.

Deze sponsors hebben de fraaie verzamelnaam “Founding Fathers” gekregen, uiteraard een verwijzing naar de originele Founding Fathers, de grondleggers van de “Verenigde Staten van America”. Onze Founding Fathers zijn het fundament, de grondleggers, van het kledingfonds en zonder deze groep sponsors was het nagenoeg onmogelijk geweest om de stap naar kleding in bruikleen te maken.

In dat geval hadden de leden allen zelf een wedstrijdtenue moeten aanschaffen en dat was voor iedere voetballer een forse kostenpost geweest, om van gezinnen met meerdere actieve leden maar te zwijgen. De bijdrage van deze Founding Fathers is daarmee van groot belang geweest voor de leden van onze vereniging en we mogen deze mensen en bedrijven dan ook dankbaar zijn in deze!